ปั๊มหอยโข่ง DC แปรงถ่าน

มี 2 รุ่น
1. รุ่นท่อน้ำออก 2 นิ้ว
2. รุ่นท่อน้ำออก 3 นิ้ว

 

Visitors: 156,035