ปั๊มหอยโข่ง DC แปลงถ่าน

ปั๊มน้ำหอยโข่ง DC แปรงถ่าน

MODEL  :   DD-3

Power : 2 HP

Voltage : DC 150V

Current : 8.5 A

Outlet : 3*3”

Max Head : 10M

Max Flow : 42 m /h

ใช้ร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ 325W 5 แผง ต่ออนุกรมกัน

                                              ราคา 10,500 บาท

Visitors: 239,169