DDHF/6A PD 3HP 3PH

Model  No.:  DDHF/6A  PD  3HP 3PH
ปั๊มหอยโข่ง  3 แรง  3 เฟส

Specification:
- ปั๊มหอยโข่งขนาด 3 นิ้ว
- ปั๊มหอยโข่ง AC 2.2 กิโลวัตต์
- มอเตอร์ AC 220V 3 เฟส
รอบ/นาที
- ปริมาณน้ำที่ได้ 200-1,200 ลิตร ต่อ นาที
- ดูดน้ำลึก 6-8 เมตร
- ส่งน้ำสูง ในแนวดิ่ง 18 เมตร
- ส่งน้ำไกล ในแนวราบ 200-1,200 เมตร

ราคา  19,200  บาท


Visitors: 311,666