DDHF/70C PD 1.5HP 3PH

Model No.: DDHF/70C PD 1.5HP 3PH
ปั๊มน้ำหอยโข่ง  1.5  แรง  3  เฟส
Specification:
- ปั๊มหอยโข่งขนาดท่อ  : 1  1/2 นิ้ว
- ปั๊มหอยโข่ง  AC  : 1.1  กิโลวัตต์
- แรงดันไฟฟ้า 3 สาย  : 300 v
- ปริมาณน้ำที่ได้  : 100- 300  ลิตร ต่อ นาที
- ดูดน้ำลึก  : 5-7  เมตร
-ส่งน้ำสูง ในแนวดิ่ง  : 15-28 เมตร
ราคา : 13,700 บาท
 
Visitors: 308,894