แผงโซล่าเซลล์

 

 

 

 

PV 50W   MONO  ราคา :      950 บาท

PV 120W MONO  ราคา :   2,160 บาท

PV 160W MONO ราคา :    2,880 บาท

PV 325W MONO ราคา :   4,900 บาท

 

PV 50W   Poly  ราคา :         900 บาท

PV 120W  Poly  ราคา :     2,040 บาท

PV 160W Poly ราคา :       2,720 บาท

PV 325 W POLY ราคา :   3,900 บาท 
 • Catalogs of Daddee_67.jpg
  Model No.: PV 50W MONO SOLAR SYSTEM Specification: MAXIMUM PNER : 50W TOLERANCE : 0/+3%OPEN CIRCUIT VOLTAGE (V) : 22.02 VDC SHORT CIRCUIT CURRENT (A) : 3.00 ISC MAXIMUM POWER VOLTA...

 • ดาต้าแผงคอมเทล_๑๙๐๒๑๙_0008.jpg
  Model No.: PV 160W MONO SOLAR SYSTEM Specification: MAXIMUM POWER : 160W TOLERANCE : 0/+3%OPEN CIRCUIT VOLTAGE (V) : 18.8 VDC SHORT CIRCUIT CURRENT (A) : 8.51 ISC MAXIMUM POWER VOL...

 • ดาต้าแผงคอมเทล_๑๙๐๒๑๙_0002.jpg
  Model No.: PV 325W MONO SOLAR SYSTEM Specification: MAXIMUM PNER : 325W TOLERANCE : 0/+3%OPEN CIRCUIT VOLTAGE (V) : 44.00 VDC SHORT CIRCUIT CURRENT (A) : 9.52 ISC MAXIMUM POWER VOL...

 • ดาต้าแผงคอมเทล_๑๙๐๒๑๙_0003.jpg
  odel No.: PV 325W POLY SOLAR SYSTEM Specification: MAXIMUM PNER : 325W TOLERANCE : 0/+3%OPEN CIRCUIT VOLTAGE (V) : 45.7 VDC SHORT CIRCUIT CURRENT (A) : 9.39 ISC MAXIMUM POWER VOLTA...
Visitors: 104,817