DD4SR12/6-PD 2.0 Hp 3 Phase

Model  No.: DD4SR12/6-PD 2.0 Hp 3 Phase
ชุดปั้มซับเมอร์ส  2.0 แรง 3 เฟส 
Specification:
ปั๊มซับเมอร์ส  : 2.0 แรง  3 เฟส
ท่อน้ำออก  : 2 นิ้ว 
Output  : 2.2 KW
Electric Source  : 220V
ใบพัด  : 6 ใบพัด
ปริมาณน้ำที่ได้  : 50-300 ลิตร/นาที
ส่งสูง  : 14-37(45) เมตร
น้ำหนัก  : 21.0 กิโลกรัม
 
ราคา  18,000  บาท
 Visitors: 305,458