ปั๊มน้ำซับเมอร์ส DC , AC/DC , AC

 

 

วิธีเลือก "ปั๊มซับเมอร์ส" ให้เหมาะสมกับความต้องการ ต้องมีข้อมูลดังนี้

 

1.แหล่งน้ำเป็น "บ่อบาดาล" หรือ "สระน้ำ"

   กรณี "บ่อบาดาล"

   - ความลึกของบ่อบาดาล

   - ความกว้างของปากบ่อบาดาล

   - ปริมาณน้ำในบ่อบาดาล กี่ลิตร/ชั่วโมง

   - ระยะหย่อน

   กรณี "สระน้ำ" ต้องทำทุ่นลอยให้ปั๊ม จำลองให้เหมือนอยู่ในบ่อบาดาล

2.สูบขึ้นมาแล้ว นำจ่ายน้ำไปไหนต่อ

   2.1 สูบปล่อย : สูบปล่อยไม่ไกลจากบ่อไม่ต้องคำนวนเพิ่ม
   2.2 ส่งไกล "แนวราบ" หรือ "ขึ้นเขา"

        แนวราบ

        - ระยะแนวราบกี่เมตร 

        ขึ้นเขา

        - ระยะทางขึ้นเขากี่เมตร

        - จุดสูงสุดของปลายสายที่ปล่อยน้ำ ถึงพื้นราบระดับปากบ่อในแนวดิ่งกี่เมตร

   2.3 ขึ้นแทงค์น้ำ

        - แทงค์น้ำสูงกี่เมตร

        - จำนวนกี่แทงค์ แต่ละแทงค์จุน้ำได้กี่ลิตร (เพื่อคำนวนเวลาในการเติมน้ำ ว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงน้ำถึงจะเต็มแทงค์)

   2.4 อัดสปริงเกอร์

        - ระยะทางปากบ่อไปถึงปลายสายกี่เมตร

        - วางท่อเมน ท่อย่อย ไว้กี่นิ้ว

        - หัวสปิงเกอร์ที่ใช้ กินน้ำกี่ลิตร/นาที

        - จำนวนหัวสปิงเกอร์ที่ใช้ จำนวนกี่หัว

        - ต้องการเปิดทีละกี่หัวของสปริงเกอร์

   2.5 ดันน้ำหยด

        - ระยะปากบ่อไปถึงปลายสายกี่เมตร

 

  หากต้องการให้เราออกแบบระบบปั๊มน้ำให้ โทร.ติดต่อ  081-5294048 , 061-4199893 หรือ 097 - 4141514 

คุยกับเราทางไลน์

Visitors: 311,666