ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปั๊มซับเมอร์ส DC BRUSHLESS

 
Submersible  pump  DC  Brushless แบบ 3 สาย
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Visitors: 156,035