DDHF/6B PD 2HP 3PH

Model  No.:  DDHF/6B  PD  2HP 3PH
ปั๊มหอยโข่ง  2 แรง  3 เฟส
Specification:
- ปั๊มหอยโข่งขนาด  3 นิ้ว
- ปั๊มหอยโข่ง  AC  1.5 กิโลวัตต์
- มอเตอร์  AC  220V  3 เฟส
  2,900 รอบ/นาที
- ปริมาณน้ำที่ได้  200-1,100 ลิตร  ต่อ  นาที
- ดูดน้ำลึก  5-8 เมตร
- ส่งน้ำสูง  ในแนวดิ่ง 14 เมตร
- ส่งน้ำไกล  ในแนวราบ  200-1,100 เมตร
ราคา  16,800  บาท

Visitors: 311,665