D-Series

อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ DD รุ่น D-Series

Specification

>> Input : 240VDC-450VDC

>> กระแสInput : 18 A

ใช้กับปั๊ม 1 Ph 2 สาย ต่อแบบ 2สาย(R/C)

 

คุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์

>>สามารถขับปั๊มซับเมอร์ส ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์ ตั้งแต่ 1.0-3.0 แรง 1 เฟสได้

>>มีระบบเช็คเมื่อน้ำแห้ง, ป้องกันกระแสไฟเกิน, ป้องกันแรงดันไฟเกิน,

>>ป้องกันอุณหภูมิร้อนเกิน, ป้องกันเมื่อไม่พบโหลดมอเตอร์

>>มีไฟแสดงสถานะการทำงานของอินเวอร์เตอร์

วิธีการต่อใช้งาน

แหล่งจ่ายที่ 1

ใช้ต่อกับแผงโซล่าเซลล์ DCV input 240 - 450 DCV

แหล่งจ่ายที่ 2

มาจากการไฟฟ้า เป็นระบบไฮบริด ทำงานได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน

(ถ้ามี AC Input ด้วย)

ไฟแสดงสถานะบอกการทำงาน

1. ไฟ  AC ติด = ไฟจากการไฟฟ้า

2. ไฟ  PV ติด= ไฟจากโซล่าเซลล์

3. ไฟ Hybridติด(ไฮบริด) = การ ผสมไฟระหว่างโซล่าเชลล์กับการไฟฟ้า

4. ไฟ ATS ติด =ใช้ไฟจากการไฟฟ้า

    แต่ถ้า ไม่ติด ใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์(แผงโซล่าเซลล์)

5 ไฟ แทงค์ติด= น้ำเต็มไฟติด(ต้องต่อลูกลอย)

6 ไฟ PUMP ติด = ปั้มทำงานไฟติด

7 ไฟ น้ำแห้ง Dry Run ติด = แสดงสถานะน้ำขาด อินเวอร์เตอร์จะตัดการทำงาน

8 .ไฟ เตือน = ระบบมีปัญหาหรือไฟช็อตทำให้ตัดการทำงาน

เสียงเตือน D Series

1. Over Load กระแสเกิน

(ยาว-สั้น)

2. Over Volt แรงดันเกิน

(ยาวต่อเนื่อง)

3. Over Heat ร้อนเกิน

(สั้น-สั้น)

4. PhaseLose หาขดลวดไม่เจอ

(ยาว-ยาว-สั้น)

วิธีการใช้งานอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ DD รุ่น D Series

1. ก่อนต่อระบบเช็คดูว่า Breaker ทั้งหมด อยู่ในสถานะ Of หรือไม่ต่อสายปั๊มเข้ากับช่องเทอร์มินอล มอเตอร์ปั้ม 1 เฟส (ในช่อง R C)

2.ต่อแผงโซล่าเซลล์แบบอนุกรม จำนวน 9 แผ่น(240VDC-450VDC)แล้วนำปลายสาย สีแดง ขั้วบวก มาต่อเข้าขั้วบวก นำสายสีดำขั้วลบมาต่อเข้าขั้วลบมาต่อเข้าที่หัว MC4 ของอินเวอร์เตอร์

3. ถ้าจะใช้ฟฟ้าเข้าร่วม ให้นำสายมาต่อที่เบรกเกอร์ AC

4 .เริ่มเปิดใช้งาน เมื่อเปิดเบรกเกอร์ จากแหล่งจ่ายที่ใช้ไฟ จะแสดงสถานะติดทุกดวงแล้วดับไป หลังจากนั้นไฟจะติดเฉพาะแหล่งจ่ายที่เลือก

5. เปิดสวิตซ์ใต้ตู้คอนโทรล ไฟจะแสดงสถานะขึ้นตรง PUMP แสดงว่าปั้มน้ำเริ่มทำงานแล้ว

ุ6.จั๊มลูปคู่ขวาสุดจั๊มไว้จะเข้าโหมดไฟฟ้าดับอินเวอร์เตอร์ดับด้วย หากไม่ต่อสายจั๊มขวาสุดไว้หากไฟดับอินเวอร์เตอร์จะไม่ดับ

 

คุณสมบัติ D Series

1. อินเวอร์เตอร์ ใช้ไฟได้ทั้ง DC และ AC เป็นระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์

 • DC คือ ไฟจากแผงโซล่าเซลล์
 • AC คือ ไฟจากการไฟฟ้า
 • ไฮบริด คือ ร

   

  ะบบผสมไฟ DC / AC เข้าด้วยกัน

2. สามารถขับปั๊มน้ำ 1 เฟส 220V ตั้งแต่ 1.0-3.0 HP

 • สามารถขับปั๊ม 1 เฟส 2 สายได้
 • สามารถใช้ได้ถึง 1-3 แรง

3. ระบายควา

 

มร้อนด้วยอลูชิงค์และพัดลม ชนิด ของ ตู้กันละอองน้ำ และละอองฝุ่น

4. เป็นอินเวอร์เตอร์ที่มีคอมไบเนอร์บล็อกในตัว (มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตัว)

 • มี Surge Protection (กันฟ้า) ด้าน DC
 • มีระบบป้องกันเช็ค Volte AC โวลล์เกินตัด โวลล์ต่ำตัด (ในเครื่อง)
 • มีระบบกันกระแสเกินตัด ทั้งด้าน AC และ DC
 • มีระบบฟิวด้าน DC และ AC
 • มีเบรกเกอร์กันไฟฟ้าดูด AC

5. มีระบบเช็คน้ำแห้ง (Dry Run) อินเวอร์เตอร์ จะสั่งหยุดการทำงาน เมื่อน้ำในบ่อแห้ง โดยที่ไม่ต้องต่อสวิตช์ใบพาย

6. มีระบบเซ็นเซอร์ ตรวจจับน้ำเต็มแทงค์ และตัดต่อระบบอัตโนมัติ(ต้องใส่ลูกลอย)

7. ผลิตในประเทศไทย และจำหน่ายโดย บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

86 หมู่3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

 

รับประกัน 2 ปี

แต่ไม่รับประกันในกรณี

- ฟ้าผ่า

- มด แมลง หรือน้ำเข้า

- บอร์ดไหม้ หรือช็อต จากการต่อสายไม่แน่น หรือการต่อสายกลับขั้ว จากการใช้งานของลูกค้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 097 - 4141514

เพิ่มเพื่อนไลน์..........คลิก......!!!!

Visitors: 311,666