แดดดีช็อป

 

รายชื่อแดดดีช็อป

แดดดีช็อป โคราช

เลขที่ 532/2 หมู่ 8  หนองบัวศาลา, เมืองนครราชสีมา 30000 โทร.  086 2588351

แดดดีช็อป สุพรรณบุรี

เลขที่ 848 ดอนเจดีย์, ดอนเจดีย์  สุพรรณบุรี, 72170 โทร. 086 8833343

แดดดีช็อป ลพบุรี

เลขที่ 284 หมู่ 4ท่าหลวง, ท่าหลวงลพบรุี, 15230 โทร .089 4747575

แดดดีช็อป เพชรบูรณ์ (หล่มสัก)

เลขที่ 5 ม.9 ลานบ่า, หล่มสัก เพชรบูรณ์, 67110โทร. 084 6680904

แดดดีช็อป เพชรบูรณ์  (ศรีเทพ) เลขที่ 240 หมู่ที่ 12 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ

จังหวัดเพชรบูรณ์, 67170โทร.082-7256424    

แดดดีช็อป หนองบัวลำภู

124 ม.5 ตำบลกุดแห่   อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 39170  โทร. 0913528836

แดดดีช็อป อุดรธานี(อำเภอเมือง)

เลขที่ 255 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  41000

โทร. 083-3355496

 

แดดดีช็อป อุดรธานี( บ้านดุง)

เลขที่ 138 หมู่ที่ 2 ตรอกดุงน้อย ซ.ศรีสง่า ตำบลศรีสุทโธ  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี41190 โทร. 081-9752298

แดดดีช็อป ปทุมธานี (อำเภอเมือง)

เลขที่ 100/3 ถนนปทุมลาดหลุมแก้ว  ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร .061-2080852

แดดดีช็อป ปทุมธานี( คลองหลวง )

เลขที่ 59/33 ม.4  ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

โทร.085 -0014574

แดดดีช็อป ชัยภูมิ

เลขที่ 140/4 หมู่ 4 บ้านกำแพง  ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ, 36120 โทร. 061-0312667

แดดดีช็อป จันทบุรี

เลขที่ 10/36 หมู่ 1  ทับช้าง อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี, 22180 โทร. 099-4289524

แดดดีช็อป นครสวรรค์

เลขที่ 99/9 หมู่ 3  ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์, 60160

โทร. 062 7826244 

 

แดดดีช็อป นครสวรรค์ (ตาคลี)

74,76 ถนนศรีเทพ2 ตำบลตาคลี  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 60140

โทร.086-4486676

แดดดีช็อป ชัยนาท

212/6 หมู่ 9  ตำบลห้วยกรด  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท โทร. 081 3762805

แดดดีช็อป เชียงใหม่ (จอมทอง)

266 หมู่ 9  ตำบลข่วงเปา  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่, 50160 โทร.087 5793446  

แดดดีช็อปเชียงใหม่ (อำเภอเมือง)

102/3 หมู่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  50100

โทร.085-1002428

แดดดีช็อป พิจิตร (ตะพานหิน)

เลขที่ 168/1 หมู่ 8 หนองพยอม, ตะพานหิน  พิจิตร, 66110 โทร .0994617319

แดดดีช็อป พิจิตร (สามง่าม)

เลขที่ 55/1 ม.13 ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร, 66140

แดดดีช็อป บุรีรัมย์

เลขที่ 183/4 หมู่ 17 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์, 31000

โทร. 095 8465899

แดดดีช็อป ชุมพร

เลขที่ 42/2 หมู่ 6  ตำบลชุมโค  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร, 86160 โทร.068 0641579

แดดดีช็อป ชลบุรี

เลขที่ 95 หมู่ 1 ถนน บ่อทอง-หนองเสม็ด ตำบลธาตุทอง  อำเภอบ่อทอง

จังหวัดชลบุรี, 20270 โทร .095 7396012

 

แดดดีช็อป ราชบุรี

75/22 หมู่ 3 ดอนตะโก, เมืองราชบุรี ราชบุรี, 70000 โทร . 092 6081321

แดดดีช็อป สุราษฎร์ธานี

181/11 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370

โทร.065-4029393

 

บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

 

แดดดีช็อป อ่างทอง โทร.097-4141514 .086-1322610

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Visitors: 253,544