D-Series 4K

อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ DD รุ่น D-Series 4K
Specification
>>Input : 240VDC-450VDC กระแสInput : 18 A
>>ใช้กับปั๊ม 1 Ph 2 สาย ต่อแบบ 2สาย(R/C)
คุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์
 • สามารถขับปั๊มซับเมอร์ส ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์ ตั้งแต่ 1.0-5.0 แรง 1 เฟสได้
 • มีระบบเช็คเมื่อน้ำแห้ง, ป้องกันกระแสไฟเกิน, ป้องกันแรงดันไฟเกิน,
 • ป้องกันอุณหภูมิร้อนเกิน, ป้องกันเมื่อไม่พบโหลดมอเตอร์
 • มีไฟแสดงสถานะการทำงานของอินเวอร์เตอร์
วิธีการต่อใช้งาน
แหล่งที่ 1
ใช้ต่อกับแผงโซล่าเซลล์ DCV input 240 - 450 DCV
แหล่งที่ 2
มาจากการไฟฟ้า เป็นระบบไฮบริด ทำงานได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน
(ถ้ามี AC Input ด้วย)
 
ไฟแสดงสถานะบอกการทำงาน
 
1. ไฟ  AC ติด = ไฟจากการไฟฟ้า
 
2. ไฟ  PV ติด= ไฟจากโซล่าเซลล์
 
3. ไฟ Hybridติด(ไฮบริด) = การ ผสมไฟระหว่างโซล่าเชลล์กับการไฟฟ้า
 
4. ไฟ ATS ติด =ใช้ไฟจากการไฟฟ้า
 
    แต่ถ้า ไม่ติด ใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์(แผงโซล่าเซลล์)
 
5 ไฟ แทงค์ติด= น้ำเต็มไฟติด(ต้องต่อลูกลอย)
 
6 ไฟ PUMP ติด = ปั้มทำงานไฟติด
 
7 ไฟ น้ำแห้ง Dry Run ติด = แสดงสถานะน้ำขาด อินเวอร์เตอร์จะตัดการทำงาน
 
8 .ไฟ เตือน = ระบบมีปัญหาหรือไฟช็อตทำให้ตัดการทำงาน
เสียงเตือน D Series
1. Over Load กระแสเกิน
(ยาว-สั้น)
2. Over Volt แรงดันเกิน
(ยาวต่อเนื่อง)
3. Over Heat ร้อนเกิน
(สั้น-สั้น)
4. PhaseLose หาขดลวดไม่เจอ
(ยาว-ยาว-สั้น)
วิธีการใช้งานอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ DD รุ่น D Series 4K
1. ก่อนต่อระบบเช็คดูว่า Breaker ทั้งหมด อยู่ในสถานะ Off หรือไม่ต่อสายปั๊มเข้ากับช่องเทอร์มินอล มอเตอร์ปั้ม 1 เฟส (ในช่อง R C)
2 .ต่อแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 18 แผ่นโดยต่อ อนุกรม 9 แผง(240VDC-450VDC)  2 ชุด (นำมาขนานกัน)แล้วนำปลายสาย สีแดง ขั้วบวก มาต่อเข้าขั้วบวก นำสายสีดำขั้วลบมาต่อเข้าขั้วลบมาต่อเข้าที่หัว MC4 ของอินเวอร์เตอร์
3. ถ้าจะใช้ฟฟ้าเข้าร่วม ให้นำสายมาต่อที่เบรกเกอร์ AC
4. เริ่มเปิดใช้งาน เมื่อเปิดเบรกเกอร์ จากแหล่งจ่ายที่ใช้ไฟ จะแสดงสถานะติดทุกดวงแล้วดับไป หลังจากนั้นไฟจะติดเฉพาะแหล่งจ่ายที่เลือก
5. เปิดสวิตซ์ใต้ตู้คอนโทรล ไฟจะแสดงสถานะขึ้นตรง PUMP แสดงว่า
ปั้มน้ำเริ่มทำงานแล้ว
6.จั๊มลูปคู่ขวาสุดจั๊มไว้จะเข้าโหมดไฟฟ้าดับอินเวอร์เตอร์ดับด้วย หากไม่ต่อสายจั๊มขวาสุดไว้หากไฟดับอินเวอร์เตอร์จะไม่ดับ
 
 
คุณสมบัติ D Series  4K
1. อินเวอร์เตอร์ ใช้ไฟได้ทั้ง DC และ AC เป็นระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์
 • DC คือ ไฟจากแผงโซล่าเซลล์
 • AC คือ ไฟจากการไฟฟ้า
 • ไฮบริด คือ ระบบผสมไฟ DC / AC เข้าด้วยกัน
2. สามารถขับปั๊มน้ำ 1 เฟส 220V ตั้งแต่ 1.0-5.0 HP
3. ระบายความร้อนด้วยอลูชิงค์และพัดลม ชนิด ของ ตู้กันละอองน้ำ และละอองฝุ่น
4. เป็นอินเวอร์เตอร์ที่มีคอมไบเนอร์บล็อกในตัว (มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตัว)
 • มี Surge Protection (กันฟ้า) ด้าน DC
 • มีระบบป้องกันเช็ค Volte AC โวลล์เกินตัด โวลล์ต่ำตัด (ในเครื่อง)
 • มีระบบกันกระแสเกินตัด ทั้งด้าน AC และ DC
 • มีระบบฟิวด้าน DC และ AC
 • มีเบรกเกอร์กันไฟฟ้าดูด AC
5. มีระบบเช็คน้ำแห้ง (Dry Run) อินเวอร์เตอร์ จะสั่งหยุดการทำงานเมื่อน้ำในบ่อแห้ง โดยที่ไม่ต้องต่อสวิตช์ใบพาย
6. มีระบบเซ็นเซอร์ ตรวจจับน้ำเต็มแทงค์ และตัดต่อระบบอัตโนมัติ(ต้องใส่ลูกลอย)
7. ผลิตในประเทศไทย และจำหน่ายโดย บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
86 หมู่3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
 
 
รับประกัน 2 ปี
แต่ไม่รับประกันในกรณี
- ฟ้าผ่า
- มด แมลง หรือน้ำเข้า
- บอร์ดไหม้ หรือช็อต จากการต่อสายไม่แน่น หรือการต่อสายกลับขั้ว จากการใช้งานของลูกค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 097 - 4141514

เพิ่มเพื่อนไลน์..........คลิก......!!!!

Visitors: 308,896