ปั๊มหอยโข่ง DC แปลงถ่าน

ปั๊มน้ำหอยโข่ง DC แปรงถ่าน

รุ่น : DD-H-1500-3

Power : 2แรง

Voltage : DC 150V-200V

Current : 8.8 A

Outlet : 3 นิ้ว

Max Head : 14 เมตร

อัตราการไหล : 40,000L /h

ใช้ร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ 330W 5 แผง ต่ออนุกรมกัน

                                               ราคา  11,000 บาท

Visitors: 308,890