ปั๊มหอยโข่ง DC แปลงถ่าน

ปั๊มน้ำหอยโข่ง DC แปรงถ่าน

รุ่น : DD-H-2200-4

Power : 3แรง

Voltage : DC 180V-220V

Current : 8.8 A

Outlet : 4 นิ้ว

Max Head : 16 เมตร

อัตราการไหล : 60,000L /h

ใช้ร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ 330W 6 แผง ต่ออนุกรมกัน

                                               ราคา  12,000 บาท

Visitors: 311,666