ปั๊มหอยโข่ง DC แปลงถ่าน

ปั๊มน้ำหอยโข่ง DC แปรงถ่าน

รุ่น : DD-H-1200-2

Power : 1.5แรง

Voltage : DC 110V-160V

Current : 8.8 A

Outlet : 2 นิ้ว

Max Head : 19.5 เมตร

อัตราการไหล : 30,000L /h

ใช้ร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ 330W 4 แผง ต่ออนุกรมกัน

                                               ราคา  9,000 บาท

Visitors: 311,664