ปั๊มหอยโข่ง DC แปลงถ่าน 2 นิ้ว

ปั๊มน้ำหอยโข่ง DC แปลงถ่าน

MODEL  :   DDCB-50-2

Power : 2 HP

Voltage : DC 150V

Current : 9.5 A

Outlet : 2*2”

Max Head : 15M

Max Flow : 20 m /h

ใช้ร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ 325W 4 แผง ต่ออนุกรมกัน

                                              ราคา 10,000 บาท

Visitors: 114,428