โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ Mini Series

ราคา 19,500 บาท

Specification  

Input : DC 200V - 360V

            AC 180V - 240V

Output : 1Ph และ 3Ph 220V,1Hp กับ 2Hp

 

สามารถใช้งานได้ กับ

  • ใช้กับปั๊ม 1 Ph 3 สาย ต่อแบบ 3 สาย (R/C/S) (ถอดคาปาซิเตอร์มอเตอร์)
  • ใช้กับปั๊ม 3 Ph 220 V 3 สาย ต่อแบบ 3 สาย (U/V/W)
  • ปั๊มชับเมอร์ส ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์ ตั้งแต่ 1.0-2.0 แรง 1 เฟสและ 3 เฟสได้
  • มีระบบเช็คเมื่อน้ำแห้ง  มีไฟแสดงสถานะการทำงานของอินเวอร์เตอร์

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 311,666