ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ DD Solar Pump

 

ปั๊มน้ำ ปั๊มซับเมอร์ส ต้องเลือกอย่างไร ให้ได้สเปคที่ถูกต้อง

 

ในการออกแบบระบบปั๊มน้ำซับเมอร์สต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับหน้างานนั้นๆที่จะต้องทราบถือว่าจำเป็นมากเพื่อ  ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเลือกปั๊มซับเมอร์สควรมีข้อมูล ดังนี้

1. ขนาดความลึกของบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำ  ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับความลึกว่าบ่อน้ำนั้นลึกกี่เมตร

2. ขนาดความกว้างของบ่อน้ำ ถ้าแหล่งน้ำเป็นบ่อบาดาลต้องทราบว่าปากบ่อกว้างกี่นิ้ว

3. ความลึกของบ่อและระยะที่จะหย่อนปั๊มน้ำลงไป ไม่ว่าจะเป็นปั๊มซับเมอร์สชนิดมอเตอร์ ACหรือ DCใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ต้องทราบว่าบ่อลึกกี่เมตรเพื่อจะได้คำนวณระยะหย่อนได้ถูกต้อง

4. ระยะส่งน้ำในแนวราบ บางครั้งบางงานอาจจะมีการส่งน้ำไปไกลตรงนี้ต้องทราบระยะทางด้วยว่าจะส่งไปไกลกี่เมตร

5.ผู้ใช้งานบางท่านอาจต้องการเก็บน้ำไว้ใช้ตรงนี้ต้องทราบระยะส่งน้ำขึ้นแทงค์ว่าสูงกี่เมตร ความจุของถังนั้นๆจุกี่ลิตร

6.สุดท้ายที่ต้องทราบ คือ ต้องการน้ำกี่ลิตรต่อวัน

  หากต้องการให้เราออกแบบระบบปั๊มน้ำให้ โทร.ติดต่อ 086 - 1322610  หรือ 097 - 4141514 หรือ

 

 

คุยกับเราทางไลน์

Visitors: 255,961