ปั๊มหอยโข่ง DC บัสเลส

ปั๊มหอยโข่ง DC บัสเลส MERCUER

เป็นปั๊มหอยโข่ง DC โซล่าเซลล์ มอเตอร์บัสเบส  ใช้แผงโซล่าเซลล์เริ่มต้นที่ 3 แผ่นอนุกรม ตามขนาดของแรงปั๊ม ตัวปั๊มมีกล่องคอนโทรลควบคุมการทำงาน และมีน่าจอแสดงค่าการทำงานของปั๊ม สินค้ารับประกัน 1 ปี จัดส่งฟรีทุกจังหวัด

                        

                                                              ราคา 8,500 บาท                               ราคา 11,000 บาท

 

Visitors: 289,015