รถลากพลังงานแสงอาทิตย์

รถลากพลังงานแสงอาทิตย์

      เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่านที่ทำสวน ทำไร่ แต่ต้องการเคลื่อนย้ายชุดแผงและอินเวอร์เตอร์ไปใช้ในหลายสถานที่ ตัวรถออกแบบมาเพื่อให้เคลื่อนย้ายสะดวก  แผงที่ใช้ในรถลากคันนี้เป็นแผงชนิด   Half-cut cells  ขนาด 410W จำนวน 9 แผ่น และ อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบโซล่าเซลล์ DD รุ่น A-series 1 ตัว 

 

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม....โทร.097 - 4141514 หรือ คลิ๊กไลน์ !!!!!
Visitors: 311,664