คอร์สอบรม

กลับมาแล้ว........ คอร์สอบรมที่หลายๆๆท่านรอคอย

 

คอร์ส อบรมระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์และความรู้พื้นฐานระบบโซล่าเซลล์

รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่  28 - 29  พฤษภาคม  2565 

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจงานติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ต้องการเรียนเพื่อประกอบเป็นอาชีพหรือเรียนเพื่อติดตั้งใช้งาน

ในคอร์สจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานระบบโซล่าเซลล์แล้วลงลึกในระบบของโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำ ระยะเวลา 2 วัน

           วันที่ 28/05/2565   ทฤษฎี 

           วันที่ 29/05/2565   ปฏิบัติ 

 รับจำนวนจำกัดเพียง  30 ท่าน มีค่าใช้จ่าย  3,900 บาท

 มีอาหารกลางวัน และ ของว่าง ทั้ง 2 วัน

 ระเบียบข้อบังคับสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าอบรม

   1. ทุกท่านต้องได้รับ วัคซีนครบ 2 เข็ม

   2. ก่อนเข้า อบรม มีตรวจหาเชื้อ Covit-19(Antigen Test Kit – ATK) โดยการ Swab 

   3. ระหว่างการอบรมต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

   4. รักษาระยะห่างตามที่ศูนย์กำหนด

 

สถานที่อบรม   บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด(บ้านแดดดีอ่างทอง)   86  หมู่่ 3  ตำบลบางระกำ  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  14120   โทร.097 - 4141514 , 086 - 1322610  

    บัญชีสำหรับโอนเงิน :ธนาคาร กรุงไทย สาขาโพธิ์ทอง

                                    :ชื่อบัญชี  บริษัท  แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

                                    : เลขที่บัญชี 122 0 33372 7

 กรุณาโอนเงินเพื่อยืนยันเข้าร่วมการอบรม และ แนบหลักฐานการโอนมาด้วยค่ะ

 กรอกลิงค์สมัครเข้าร่วมอบรม

https://docs.google.com/forms/d/1RtpjFpcBWwjYJLuoo7PL7fmcdzbD3Hk-dFnyPqvKLVs/edit

 

ตำแหน่งสถานที่อบรม : https://bit.ly/33uCdx8

 

 

วัตถุประสงค์ของคอร์สอบรม

       -  เพื่อให้นำความรู้ไปประกอบวิชาชีพ ติดตั้งระบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ 

       -  เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อเป็นเจ้าของกิจการได้

 

หัวข้อการเรียนรู้

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
2.ประเภทของปั้มน้ำ
3.อุปกรณ์เกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์
4.ขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
5. ความรู้เกี่ยวกับปั้มน้ำซัมเมอร์ส ระบบ AC และ ระบบ DC
6.ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์
7.ลงมือติดตั้งจริง โดยใช้อุปกรณ์จริง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 097 - 4141514
เพิ่มเพื่อนไลน์.........คลิก......!!!!
Visitors: 289,004