ปั๊มหอยโข่ง AC/DC

ปั๊มหอยโข่ง AC/DC

          ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ AC/DC  

                         เป็นปั๊มหอยโข่งที่ใช้ได้ทั้งกับระบบไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์ เป็นแบบเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งสะดวกกับการใช้งาน  การใช้กับระบบโซล่าเซลล์เป็นการต่อแผงโซล่าเซลล์แบบอนุกรม โดยเริ่มที่ 4 แผ่น ถึง  8 แผ่น  ซึ่งขี้นอยู่กับแต่รุ่นตามสเปคการใช้งาน 

Visitors: 311,664