3DDPC6-84-110 -1100

 

 ปั๊มซับเมอร์ส DC 1100W110V

แรงดันไฟฟ้า : 90 - 210V

ส่งสูง : 84 เมตร

อัตราการไหล : 6000 ลิตร/ต่อชั่วโมง

ท่อน้ำออก: 1.5''

ใบพัด:พลาสติก 10 ใบ

รอบ:4,000 รอบ/นาที

รับประกัน 2 ปี

แต่ไม่รับประกันในกรณี

- ฟ้าลงกล่องคอนโทรล (ร้านแนะนำให้ติดกันฟ้า)

- มด แมลง หรือน้ำเข้า กล่องคอนโทรล

- บอร์ดไหม้ หรือช็อต จากการต่อสายไม่แน่น หรือการต่อสายกลับขั้ว จากการใช้งานของลูกค้า

- ใบพัดเสียหายจากน้ำทราย

- หย่อนปั้มลงจนสุดก้นบ่อ ทำให้เศษโคลน ดิน ทราย เข้าไปอุดตันใบพัดจนทำให้ใบพัดเสียหาย (โดยปกติปั้มชนิดนี้จะไม่หย่อนจนถึงก้นบ่อ)

 

ฟังชั่นการใช้งาน

-  มีระบบตัดเมื่อน้ำในบ่อหมด ปั๊มจะทำงานใหม่อีกครั้งใน 30 นาที

-  เสียบเข้ากับแผงโดยตรงได้เลยใช้งานง่าย

-  สายไฟ จากตัวปั๊มมี 1.50 เมตร

-  สายไฟที่แนะนำ VCT 3x4

 

 ราคา 8,800 บาท

Visitors: 311,666