แผงโซล่าเซลล์ 410W Mono Half Cell

 

 

 APOLLO MONOCRYSTALLINE MODULE 

PRODUCTS : AP-M15/144 158 75mm   half-cut 5bb/9bb

      AP เป็นหนึ่งในผู้ผลิตโมดูลโซลาร์และระบบสุริยะชั้นนำระดับโลกความจุในการผลิตโมดูลแสงอาทิตย์ของสูงถึง 1.2GW มีสายการผลิตของตัวเองทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน  ประสิทธิภาพการแปลงสูงเนื่องจากวาเฟอร์ควนลิตี้ชั้นนำและเทคโนโลยีเซลล์ขั้นสูง ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง พลังงานสูง  ทนต่อสภาพแวดล้อม  และการทดสอบความต้านทานสภาพอากาศอื่นๆ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรง ความน่าเชื่อถือสูง วัสดุห่อหุ้มที่เลือกคัดสรรมาอย่างดี การควบคุมกระบวนการผลิตทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มี PID resistan   ( PID หรือPotential induced degradation เป็นปรากฏการอย่างหนึ่งที่เกิดจากการที่ตัวเซลล์แสงอาทิตย์ (Cell) ที่อยู่ใกล้กับโครง (Frame) ทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์ กระจก และโครง ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของประจุ โดยปกติแล้วบริเวณแผ่นแก้วที่ทำหน้าที่ปกป้องแผงเซลล์แบบมาตรฐานนั้นจะมีประจุของโซเดียมที่ต่ำ ซึ่งสามารถเร่ร่อนเดินทางไปได้ในหลายทิศทาง ซึ่งเกิดจากการดึงดูดของประจุลบและบวก ระหว่างวัสดุ กรณีที่เกิดความต่างศักย์เกิดขึ้นระหว่างเซลล์และกระจก จะส่งผลทำให้ไอออนของโซเดียม (ขี้เกลือ).) 

        

 

 

Visitors: 308,891