โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ A-series Plus

ราคา 30,500 บาท

 

 

 

 

อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ DD รุ่น A-Series-Plus

อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ใช้กับปั๊ม น้ำ 220 V 3 เฟส

     - แหล่งไฟที่ 1  มาจากไฟโซล่าเซลล์   Volt DC input ไม่เกิน 500 V

      -แหล่งไฟที่ 2  มาจากไฟของการไฟฟ้า Volt AC input 180V - 265V/1Ph

ทำงานแบบระบบHybrid อัตโนมัติ มีหน้าจอแสดงสถานะการทำงาน หากเจอสิ่งที่ผิดปกติจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอ(Code Error)

เงื่อนไขและการแก้ไขปัญหาสำหรับ A-Series Plus (Error Code)

1. State 101 PY Array under-voltage คือ พลังงานเอาต์พุตจากอาร์เรย์ PV(จากแผงโซล่าเซลล์)ไม่เพียงพอ

  -การแก้ไขปัญหา ถ้าขึ้นในขณะที่ปีดเบรกเกอร์โซล่าเซลล์แต่เปิดบรกเกอร์ AC อย่างเดียวเครื่องจะทำการดึงไฟฟ้าเข้ามาใช้โดยอัตโนมัติและจะใช้ไฟของAC อย่างเดียว

หมายเหตุ : ในขณะที่ขึ้นCode Error เครื่องจะหยุดทางานไป 5 นาที แล้วจะกลับมาทำงานใหม่เมื่อพร้อม

- ให้ ตรวจสอบว่าเบรกเกอร์ DC ได้เปิดใช้งานถูกต้องแล้วหรือไม่ถ้ายังไม่เปิดให้เปิดเมื่อไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้ามาเครื่องก็จะทำงานในโหมดไฮบริคอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ

2. State 109 Dry alarm คือ ระดับน้ำของแหล่งน้ำต่ากว่าเซ็นเซอร์ของปั๊มน้ำ

- การแก้ไขปัญหา ตรวจสอบระดับน้ำว่าถึงเซ็นเซอร์ของปั๊มน้ำหรือไม่ถ้าระดับน้ำถึงเซ็นเซอร์ของปั๊มให้ตรวจสอบว่ามีอากาศภายในปั๊มน้ำหรือ ไม่

3. State 110 Weak sunshine คือ พลังงานที่ผลิตโดยแผงโซล่าเซลล์อยู่ในระดับต่ำ

-จะเกิดขึ้นในวันที่มีเมฆมากหรือแสงจากควงอาทิตย์น้อย

4.Sate 114 Ove1low ahnmคือ ระดับน้ำในถังสูงกว่าระดับสัญญาณตือนที่ตั้งไว้

-การแก้ไขปัญหาหากขึ้นเตือนรหัสนี้มากกว่าหนึ่งครั้งให้ตรวจสอบสถานที่ตั้งและตั้งค่าเซ็นเซอร์ระดับน้ำให้มีความเหมาะสม

5. Fault 100 Driver over-current คือ

     1. ลัดวงจรของสายอินเวอร์เตอร์เอาท์พุต (U,V,W)

     2.วงจรฮาร์ดแวร์มีปัญหา

-การแก้ไขปัญหา คือตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าลัดวงจรระหว่าง 3 สายหรือไม่ (U,V,W)

6. Fault 105 over-load คือ ความจุของ โหลดสูงกว่ากาลังขับอินเวอร์เตอร์

- การแก้ไขปัญหา คือตรวจสอบว่าอินเวอร์เตอร์ได้รับการออกแบบมาอย่าง

เหมาะสมกับกาลังของมอเตอร์ปั๊มไม่ควรสูงกว่าเอาท์พุตอินเวอร์เตอร์

7. Fault 108 AC over-current คือ

       1. ความจุของโหลดสูงกว่ากาลังขับของอินเวอร์เตอร์

       2. มอเตอร์เกิดการล็อค-โรเตอร์

       3. การออกแบบระบบท่อไม่เหมาะสม

- การแก้ไขปัญหา คือตรวจสอบมอเตอร์ของปั๊มและตรวจสอบระบบท่อ

8. Faut 111 Temp sensor fault คือ เซ็นเซอร์ ภายในอินเวอร์เตอร์คลายหรือเสียหาย

-การแก้ไขปัญหา กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่าย

9. Fault 112 Short-circuit คือ เอาท์พุตถัดวงจร (U,V,W)

- การแก้ไขปัญหา คือตรวจสอบสายไฟ(U,V,W ถ้ำาเกิดขึ้นบ่อยให้ติดต่อผู้จัดจำหน่าย

10. Fault 115 Shortage-phase output คือ การเชื่อมต่อสายไฟระหว่างอินเวอร์เตอร์กับปั๊มผิดปกติ

- การแก้ไขปัญหา คือตรวจสอบสายไฟขาออก (U,V,W) ว่าเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและได้รับการแก้ไขหรือไม่

11. Fault 200 คือ ACแรงดันเกิน

-การแก้ไขปัญหา คือให้ปิดการทางานจนกว่าไฟจะเสถียร

12. Fault 201 คือ ACแรงดันต่ำ

-การแก้ไขปัญหา คือให้ปิดการทางานจนกว่าไฟจะเสถียร

13. Fault 202 AC input over-current คือ

      1. ปั้มมอเตอร์ถูกล็อก -โรเตอร์หรือชำรุด

      2. ฮาร์ดแวร์ล้มเหลว

-การแก้ไขปัญหา คือตรวจสอบสายเอาท์พุต (U,V,W) ว่าทำงานปกติหรือไม่

14. Fault 203 BUS low-voltage คือ ไฟตก

-การแก้ไขปัญหา คือปิดสวิตช์กริด(สวิตช์อินเวอร์เตอร์)และปลดสายไฟACและDCเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าในอินเวอร์เตอร์ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากริดและแรงดัน DC ด้วยมัลติมิเตอร์

15. Faut 204 Shortage phase input คือ สายเอาท์พุด(U,V,W) หลวมหรือหลุด

-การแก้ไขปัญหา คือปิดสวิตช์กริด (สวิตช์อินเวอร์เตอร์) และปลคสายไฟAC และDC เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าในอินเวอร์เตอร์ ตรวจสอบการเดินสาย(U,V,W) ทางด้านของกริด

 

สินค้ารับประกัน 2 ปี

แต่ไม่รองรับในกรณี

- ฟ้าผ่า

- มด แมลง หรือน้ำเข้า

- บอร์ดไหม้ หรือช็อต จากการต่อสายไม่แน่น หรือการต่อสายกลับขั้ว จากการใช้งานของลูกค้า

 

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  097 - 4141514  หรือคุยทางไลน์

 
Visitors: 311,664