โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ MU SOLAR

 อินเวอร์เตอร์ MU SOLAR

อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ สำหรับปั๊มน้ำ 380V เป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์ ใช้งานง่ายๆ ไม่ต้องตั้งค่าใดๆ รองรับมอเตอร์ตั้งแต่ 3.0 Hp - 10.0 Hp

โดยเลือกอินเวอร์เตอร์ให้ตรงกับขนาดของปั๊มน้ำที่จะใช้งาน ดังนี้

      Model : MU4KH ใช้กับปั๊มหอยโข่ง และ ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 3.0Hp-5.0Hp 380V 

               ในการต่อใช้งาน จะเป็นการต่อแผงแบบอนุกรม โดย 

                         ขนาด 3.0Hp ใช้ประมาณ 16 แผ่น(Volt DC INPUT ≤ 880Vdc)

                         ขนาด 5.0 Hp  ใช้ประมาณ 18 แผ่น( (Volt DC INPUT ≤ 880Vdc)

      Model : MU5K5H ใช้กับปั๊มหอยโข่ง และ ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 7.0Hp 380V

                การต่อใช้งาน จะเป็นการต่อแผงแบบอนุกรม 16 แผ่น 2 ชุด  แล้วนำมาขนานกัน(Volt DC INPUT ≤ 880Vdc)

      Model : MU7K5H ใช้กับปั๊มหอยโข่ง และ ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 10.0Hp 380V

                 การต่อใช้งาน จะเป็นการต่อแผงแบบอนุกรม 16 แผ่น 2 ชุด  แล้วนำมาขนานกัน(Volt DC INPUT ≤ 880Vdc)

ทุกรุ่นสามารถ

                   *ต่อใช้ ไฟ DCและ AC พร้อมกัน

                   * มีฟังส์ชั่น Volt เกิน ตัด Volt ต่ำตัด 

                   *สามารถ ต่อลูกลอยได้

                   *มีฟังก์ชั่น dry run น้ำแห้งตัดการทำงาาน

 

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม....โทร.097 - 4141514 หรือ คลิ๊กไลน์ !!!!!

Visitors: 289,015