ปั้มซั้มเมอร์ส AC


  • สำหรับบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ้ว
    - 1 เฟส 230V - 50 Hz
    - 3 เฟส 400V - 50 Hz

  • สำหรับบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว
    - 3 เฟส 400V - 50 Hz
Visitors: 289,017