โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ X-Series

ราคา 29,530 บาท

  
อินเวอเตอร์ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ DD รุ่น X-Series 
 
แหล่งจ่ายขาเข้า มี 2 ทางคือ
Specification
 DC Input : 120VDC - 450VDC
 AC Input : 190VAC -  240VAC
สามารถขับ
ปั๊มน้ำ 1 Ph 3 สาย ต่อแบบ 3 สาย (R/C/S) (ถอดคาปาชิเตอร์มอเตอร์)
ปั๊มน้ำ 3 Ph 220 V 3 สาย ต่อแบบ 3 สาย (U/V/W)
 
สามารถใช้งานได้ กับ
>ปั๊มชับเมอร์ส ปั้มหอยโข่ง และมอเตอร์ ตั้งแต่ 1.0-2.0แรง 1เฟส และ 3เฟส
>มีระบบเช็คเมื่อน้ำแห้ง
>มีไฟแสดงสถานะการทำงานของอินเวอร์เตอร์
 
วิธีการต่อใช้งาน
แหล่งจ่ายที่ 1
ใช้ต่อกับแผงโซล่าเซลล์ PV input 120VDC - 450VDC
แหล่งจ่ายที่ 2
มาจากการไฟฟ้า เป็นระบบไฮบริด ทำงานได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน (ถ้า AC Input ด้วย)
 
 
 
 
 
 ไฟสถานะบอกการทำงาน
 
1.   AC แสดงสถานะ ไฟจากการไฟฟ้า
2.  PV  แสดงสถานะไฟจากโซล่าเซลล์
3.  Hybrid แสดงสถานะการผสมไฟระหว่างโซล่าเซลล์กับการไฟฟ้า
4.  เฟส 1 เฟส/1 Ph ถ้าใช้ปั๊ม 1 เฟสไฟติด
     เฟส/3 Ph   ถ้าใช้ปั๊ม 3 เฟสไฟไม่ติด
5.  แทงค์ น้ำเต็มไฟติด(ต้องต่อลูกลอย)
6.  PUMP แสดงสถานะการทำงานของปั๊ม ปั้มทำงานไฟติด
7.  Dry Run(น้ำแห้ง) แสดงสถานะ น้ำขาด อินเวอร์เตอร์จะตัดการทำงานและไฟติด
8.  เตือน ว่าระบบมีปัญหาหรือไฟช็อตทำให้ตัดการทำงานและไฟติด
 
วิธีการใช้งานอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ DD รุ่น X Series
 
1. ก่อนต่อระบบเช็คดูว่า Breaker ทั้งหมด อยู่ในสถานะ Off หรือไม่ ต่อสายปั๊มเข้ากับช่องเทอร์มินอล มอเตอร์ปั้ม 1 เฟส ต่อแบบ RCS (ต่อแบบถอดคาร์ปาร์ซิเตอร์) มอเตอร์ปั๊ม 3 เฟส ต่อแบบ UVW
2. ต่อแผงโซล่าเชลล์แบบอนุกรม จำนวน 4 - 6 แผ่น(120VDC - 450VDC) แล้วนำปลายสายสีแดงขั้วบวกมาต่อเข้าขั้วบวกและนำสายสีดำขั้วลบ มาต่อเข้าที่ขั้วลบMC4 ของอินเวอร์เตอร์
3. ถ้าจะใช้ไฟฟ้าเข้าร่วม ให้นำสายมาต่อที่เบรกเกอร์ AC
4. เริ่มเปิดใช้งาน เมื่อเปิดเบรกเกอร์ จากแหล่งจ่ายที่ใช้ไฟ จะแสดงสถานะ ติดทุกดวงแล้วดับไป หลังจากนั้นไฟจะติดเฉพาะแหล่งจ่ายที่เลือก
5. เปิดสวิตช์ใต้ตู้คอนโทรล ไฟจะแสดงสถานะขึ้นตรง PUMP แสดงว่า ปั้มน้ำเริ่มทำงานแล้ว
หมายเหตุ : ควรเรียนรู้เรื่องการใช้งาน ลูป CHECK COM ก่อนใช้งาน อินเวอร์เตอร์
 
 
 
คุณสมบัติ X Series
1 อินเวอร์เตอร์ ใช้ไฟได้ทั้ง DC และ A C เป็นระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์
> DC คือ ไฟจากแผงโซล่าเซลล์
> AC คือ ไฟจากการไฟฟ้า
>ไฮบริด คือ ระบบผสมไฟ DC / AC เข้าด้วยกัน
2 สามารถขับปั๊มน้ำทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส 220V ตั้งแต่ 1.0-2.0 HP
>สามารถขับปั๊ม 1 เฟส 2 สายได้ โดยถอด แคปรัน แคปสตาร์ทออก
>สามารถต่อแบบระบบ 3 สาย (R C S)
3 ระบายความร้อนด้วยอลูซิงค์ ชนิด ของ ตู้กันละอองน้ำ และละอองฝุ่น
4 เป็นอินเวอร์เตอร์ที่มีคอมไบเนอร์บล็อกในตัว (มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตัว)
>มี Surge Protection (กันฟ้า) ด้าน DC
>มีระบบป้องกันเช็ค Volte AC โวลล์เกินตัด โวลล์ต่ำตัด
>มีระบบกันกระแสเกินตัด ทั้งด้าน AC และ DC
>มีระบบฟิวด้าน DC และ AC
5 มีระบบเช็คน้ำแห้ง (Dry Run) อินเวอร์เตอร์ จะสั่งหยุดการทำงาน เมื่อน้ำในบ่อแห้ง โดยที่ไม่ต้องต่อสวิตซ์ใบพาย
6 มีระบบเซ็นเซอร์ ตรวจจับน้ำเต็มแทงค์ และตัดต่อระบบอัตโนมัติ
7 ผลิตในประเทศไทย และจำหน่ายโดย บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
 
วิธีการคนหาขดลวดอัตโนมัติ (CHECK COM)
1 ใส่สายลูป CHECK COM
2. ใส่สายปั๊มเข้ากับอินเวอร์เตอร์ เปิดเบรกเกอร์DCก่อนและเปิดเบรกเกอร์AC เป็นตัวที่2
3 หลังจากเปิดเบรกเกอร์ทั้ง DC และ AC แล้ว ให้กดเปิดสวิตช์อินเวอร์เตอร์จะมีเสียงเช็คขดลวดประมาณ12ครั้ง (ในขั้นตอนนี้ปั๊มจะยังไม่ทำงาน)
4 เมื่อเสียงเช็คจบลงให้กดปิดสวิตช์อินเวอร์เตอร์
5 นำสายลูป CHECKCOM ออกและกดเปิดสวิตช์อินเวอร์เตอร์ปั๊มจะเริ่มทำงาน
 
วิธีการหา Run Start Common
1. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม มัลติมิเตอร์ ปรับค่ามัลติมิเตอร์เป็นเช็คค่าโอมนำมอเตอร์ที่ต้องการมาหา Run / Start / Common อาทิเช่น มอเตอร์ที่เป็น Single Phase (1เฟส)
2. มีคาปา หรือแคปรัน แคปสตาร์ ให้ทำการ นำคาปาออก จะได้สายเข้าคาปา มา 3 เส้น ให้วัดสายทีละคู่ แล้วจดไว้ นำมาเปรียบเทียบกันคู่ไหนมีค่าความต้านทานสูงสุด คู่นั้นเป็น Run กับ Start
3. เมื่อได้สายที่เป็น Run กับ Start เรียบร้อยแล้ว เราก็จะพบว่าสายที่เหลืออีกเส้นนั้นคือสาย Common
4. เอาสาย Common ที่ได้ไปจับกับสายที่เหลือ ทีละเส้น เพื่อวัดค่าโอมและจดค่าโอมไว้
5. จะได้ค่ามา 2 ค่า สายCommonไปจับกับสายไหนแล้วได้ค่าโอมสูงกว่านั้นแสดงว่าสายนั้นเป็น Start ส่วนอีกสายที่ค่าโอมน้อยกว่าจะเป็น สาย Run
6. เมื่อได้สาย Run / Common / Start เรียบร้อยแล้ว นำสายทั้ง 3 เส้น ต่อเข้ากับตู้อินเวอร์เตอร์ตามมาร์ค (R C S) เป็นตัวอักษรหน้าRun Common Start
7. อย่าลืมใส่ลูป Phase ด้านขวาสุด เพื่อให้อินเวอร์เตอร์ขับปั๊ม 1 เฟส
 
สัญญาณแจ้งเตือนของ X Series 
1. โอเวอโหลด (ตรวจจับโดย Software)  หลอดที่กระพริบ RUN
2. โอเวอโวลท์ หลอดที่กระพริบ โซล่า และ สามเหลี่ยม
3. ร้อนเกิน หลอดที่กระพริบ Tank, RUN , Dry Run
4. Phass Loss หลอดที่กระพริบ Phase
5. โอเวอโหลด (ตรวจจับโดย Hardware) หลอดที่กระพริบ RUN และ สามเหลี่ยม
6. ความถี่ต่ำ โดยเงื่อนไขกระแสกดลง หลอดที่กระพริบ Grid และ Run
7. ความถี่ต่ำ โดยเงื่อนไข แรงดันกดลง หลอดที่กระพริบ Solar
8. Dry Run หลอดที่กระพริบ Dry Run
9. ขดผิดตำแหน่ง หลอดที่กระพริบ RUN และ Phase
10. ตัววัดกระแสบกพร่อง หลอดที่กระพริบ สามเหลี่ยม
11. แรงดันในระบบทั้งหมดต่ำกว่า 150V หลอดที่กระพริบ Hybrid
12. อื่นๆ  หลอดที่กระพริบ สามเหลี่ยม
รับประกัน  2  ปี
แต่ไม่รับประกันในกรณี
- ฟ้าผ่า
- มด แมลง หรือน้ำเข้า
- บอร์ดไหม้ หรือช็อต จากการต่อสายไม่แน่น หรือการต่อสายกลับขั้ว จากการใช้งานของลูกค้า
ฟังชั่นการทำงาน
- มีระบบเช็คน้ำแห้ง
-ไฟสถานะแสดงการทำงานของอินเวอร์เตอร์
-ระบบโปรเทค ไฟเกิน - ไฟต่ำ ตัดการทำงานอัตโนมัติ
-ใช้งานกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ โดยต้องแยกโหลดให้ชัดเจน
 

ราคา 27,600 บาท

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.097- 4141514

หรือเพิ่มเพื่อน ติดต่อทางไลน์....คลิก...!!!!

 

Visitors: 308,891