โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ X-Series

Model No.: SOLAR PUMP CONTROLLER DD รุ่น X-Series

Specification :

สามารถขับปั๊ม   : 15 A

Input  :  80 - 450V  

** สามารถใช้งานได้กับ ** 

* ปั๊มซับเมอร์ส ปั๊มหอยโข่ง และ มอเตอร์ ตั้งแต่ 0.5 แรง 

ถึง 1.5 แรง 1 เฟส และ 3 เฟสได้ โดยใช้แผง 330W ตั้งแต่

2 แผง - 8 แผง จะทำให้ได้ประสิทธิภาพมากกว่า

* มีบูสเตอร์อัพโวลท์ในตัว

* มีระบบเช็คเมื่อน้ำแห้งเพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้

                                                                     * มีไฟแสดงสถานะการทำงานของกล่อง

                                                                     ** สามารถขับ **

                                                                      1 Ph 2 สาย ต่อแบบ 2 สาย ( R , S )

                                                                     ( ไม่ถอดคาปาซิเตอร์มอเตอร์ )ต้องมีไฟฟ้าร่วมเสมอ

                                                                      1 Ph 3 สาย ต่อแบบ 3 สาย ( R,C,S )

                                                                     ( ถอดคาปาซิเตอร์มอเตอร์ ) 

                                                                      3 Ph 220V 3 สาย ต่อแบบ 3 สาย ( U,V,W )

                                                                     ** วิธีการต่อใช้งาน **
                                                                     แหล่งจ่ายที่ 1. ใช้ต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ ขนาดตั้งแต่
                                                                     330W ตั้งแต่ 2-8 แผง (ต่อแบบอนุกรม)
                                                                     แหล่งจ่ายที่ 2. มาจากไฟการไฟฟ้าเป็นระบบ Hybride
                                                                     ทำงานได้ทั้งกลางวันกลางคืน
                                                                    (ถ้า AC Input ด้วย)

                                                      ราคา 22,500 บาทVisitors: 154,427