ปั๊มซับเมอร์สเอซี PD3ph

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 • 7.1.2-ปั๊มบาดาล-1.0-แรง1-เฟส(4SR2-13)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR2/13-PD 1.0 Hp 3 Phaseชุดปั้มซับเมอร์ส 1.0 แรง 3 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 1.0 แรง 3 เฟสท่อน้ำออก : 1 นิ้ว 2 หุนOutput : 0.75 KWElectric Source : 220Vใบพัด...

 • 7.1.3-ปั๊มบาดาล-1.0-แรง1-เฟส(4SR4m-9)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR4/9-PD 1.0 Hp 3 Phaseชุดปั้มซับเมอร์ส 1.0 แรง 3 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 1.0 แรง 3 เฟสท่อน้ำออก : 1.25 นิ้วOutput : 0.75 KWElectric Source : 220Vใบพัด : 9...

 • 7.1.4-ปั๊มบาดาล-1.0-แรง1-เฟส(4SR8m-4)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR8/4-PD 1.0 Hp 3 Phaseชุดปั้มซับเมอร์ส 1.0 แรง 3 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 1.0 แรง 3 เฟสท่อน้ำออก : 2 นิ้วOutput : 1.1 KWElectric Source : 220Vใบพัด : 4 ใบพ...

 • 7.2.1-ปั๊มบาดาล-1.5-แรง1เฟส(4SR2m-20)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR2/20-PD 1.5 Hp 3 Phaseชุดปั้มซับเมอร์ส 1.5 แรง 3 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 1.5 แรง 3 เฟสท่อน้ำออก : 1.25 นิ้ว Output : 1.5 KWElectric Source : 220Vใบพัด : ...

 • 7.2.3-ปั๊มบาดาล-1.5-แรง1เฟส(4SR4m-14)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR1/14-PD 1.5 Hp 3 Phaseชุดปั้มซับเมอร์ส 1.5 แรง 3 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 1.5 แรง 3 เฟส ท่อน้ำออก : 1.25 นิ้ว Output : 2.2 KW Electric Source : 220V ใบพัด...

 • 7.2.2-ปั๊มบาดาล-1.5-แรง1เฟส(4SR8m-7)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR8/7-PD 1.5 Hp 3 Phaseชุดปั้มซับเมอร์ส 1.5 แรง 3 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 1.5 แรง 3 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 1.5 KW Electric Source : 220V ใบพัด : 7...

 • 7.3.1-ปั๊มบาดาล-2.0-แรง1เฟส(4SR12m-6)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR12/6-PD 2.0 Hp 3 Phase ชุดปั้มซับเมอร์ส 2.0 แรง 3 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 2.0 แรง 3 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 2.2 KW Electric Source : 220V ใบพัด ...

 • 7.3.2-ปั๊มบาดาล-2.0-แรง1เฟส(4SR4m-18)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR4/18-PD 2.0 Hp 3 Phaseชุดปั้มซับเมอร์ส 2.0 แรง 3 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 2.0 แรง 3 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 2.2 KW Electric Source : 220V ใบพัด :...

 • 7.3.3-ปั๊มบาดาล-2.0-แรง1เฟส(4SR6m-13)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR6/13-PD 2.0 Hp 3 Phase ปั๊มซับเมอร์ส 2.0 แรง 3 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 2.0 แรง 3 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 2.2 KW Electric Source : 220V ใบพัด : 13...

 • 7.3.4-ปั๊มบาดาล-2.0-แรง1เฟส(4SR8m-9)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR8/9-PD 2.0 Hp 3 Phase ปั๊มซับเมอร์ส 2.0 แรง 3 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 2.0 แรง 3 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 2.2 KW Electric Source : 220V ใบพัด : 9 ใ...

 • 7.4.1-ปั๊มบาดาล-3.0-แรง1เฟส(4SR6m-17)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR6/17-PD 3.0 Hp 3 Phase ปั๊มซับเมอร์ส 3.0 แรง 3 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 3.0 แรง 3 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 2.2 KW Electric Source : 220V ใบพัด : 17...

 • 7.4.2-ปั๊มบาดาล-3.0-แรง1เฟส(4SR8m-13)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR8/13-PD 3.0 Hp 3 Phase ปั๊มซับเมอร์ส 3.0 แรง 3 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 3.0 แรง 3 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 2.2 KW Electric Source : 220V ใบพัด : 13...

 • 7.4.3-ปั๊มบาดาล-3.0-แรง1เฟส(4SR12m-9)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR12/9-PD 3.0 Hp 3 Phase ปั๊มซับเมอร์ส 3.0 แรง 3 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 3.0 แรง 3 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 2.2 KW Electric Source : 220V ใบพัด : 9 ...

 • 7.4.4ปั๊มบาดาล-3.0-แรง(4SR4-26)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR4/26-PD 3.0 Hp 3 Phase ปั๊มซับเมอร์ส 3.0 แรง 3 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 3.0 แรง 3 เฟส ท่อน้ำออก : 1.25 นิ้ว Output : 2.2 KW Electric Source : 220V ใบพัด :...

 • 7.4.5ปั๊มบาดาล-3.0-แรง1เฟส(4SR2-39)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR2/39-PD 3.0 Hp 3 Phase ปั๊มซับเมอร์ส 3.0 แรง 3 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 3.0 แรง 3 เฟส ท่อน้ำออก : 1.25 นิ้ว Output : 2.2 KW Electric Source : 220V ใบพัด :...
Visitors: 289,004