ปั๊มซับเมอร์สเอซี PD 1 Ph


 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • ปั๊ม AC Pedrollo_๑๙๐๒๒๕_0013.jpg
  Model No.: DD4SR2m/13-PD 1 Hp 1 Phase Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 1 แรง 1 เฟส ท่อน้ำออก : 1 นิ้ว 2 หุน Output : 0.75 KW Electric Source : 220 ใบพัด : 13 ใพัด ปริมาณน้ำที่ได้ : 1...

 • 6.1-ปั๊มบาดาล-1.0-แรง1-เฟส(4SR4m-9)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR4m/9-PD 1 Hp 1 Phase Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 1 แรง 1 เฟส ท่อน้ำออก : 1 นิ้ว 2 หุน Output : 0.75 KW Electric Source : 220 ใบพัด : 9 ใพัด ปริมาณน้ำ : 20 - 100 ...

 • ปั๊ม AC Pedrollo_๑๙๐๒๒๕_0011.jpg
  Model No.: DD4SR8m/4-PD 1 Hp 1 Phase Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 1 แรง 1 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 0.75 KW Electric Source : 220 ใบพัด : 4 ใบพัด ปริมาณน้ำที่ได้ : 40-200 ล...

 • ปั๊ม AC Pedrollo_๑๙๐๒๒๕_0010.jpg
  Model No.: DD4SR2m/20-PD 1.5 Hp 1 Phase Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 1.5 แรง 1 เฟส ท่อน้ำออก : 1 นิ้ว 2 หุน Output : 1.1 KW Electric Source : 220 ใบพัด : 20 ใพัด ปริมาณน้ำที่ได้ ...

 • 6.3ปั๊มบาดาล-1.5-แรง1เฟส(4SR4m-14)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR4m/14-PD 1.5 Hp 1 Phaseชุดปั้มซับเมอร์ส 1.5 แรง 1 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 1.5 แรง 1 เฟส ท่อน้ำออก : 1 นิ้ว 2 หุน Output : 1.1 KW Electric Source : 220V ...

 • ปั๊ม AC Pedrollo_๑๙๐๒๒๕_0009.jpg
  Model No.: DD4SR8m/7-PD 1.5 Hp 1 Phase Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 1.5 แรง 1 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 1.1 KW Electric Source : 220 ใบพัด : 7 ใพัด ปริมาณน้ำที่ได้ : 40-200...

 • 6.3.1-ปั๊มบาดาล-2.0-แรง1เฟส(4SR12m-6)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR12m/6-PD 1 Hp 1 Phase Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 2 แรง 1 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 1.5 KW Electric Source : 220 V ใบพัด : 6 ใพัด ปริมาณน้ำที่ได้ : 50-300 ...

 • ปั๊ม AC Pedrollo_๑๙๐๒๒๕_0006.jpg
  Model No.: DD4SR4m/18-PD 1.5 Hp 1 Phase Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 2 แรง 1 เฟส ท่อน้ำออก : 1 นิ้ว 2 หุน Output : 1.5 KW Electric Source : 220 ใบพัด : 18 ใพัด ปริมาณน้ำที่ได้ : ...

 • 6.3.3 ปั๊มบาดาล-2.0-แรง1เฟส(4SR6m-13)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR6m/13-PD2.0 Hp 1 Phaseปั๊มซับเมอร์ส 2.0 แรง 1 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 2.0 แรง 1 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 1.5 KW Electric Source : 220V ใบพัด : 13 ...

 • 6.5ปั๊มบาดาล-2.0-แรง1เฟส(4SR8m-9)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR8m/9-PD 2.0 Hp 1 Phaseชุดปั้มซับเมอร์ส 2.0 แรง 1 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 2.0 แรง 1 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 1.5 KW Electric Source : 220V ใบพัด : ...

 • Model No.: DD4SR6m/17-F 3.0 Hp 1 Phase ปั๊มซับเมอร์ส 3.0 แรง 1 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 3.0 แรง 1 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 2.2 KW Electric Source : 220V ใบพัด : 17...

 • ปั๊ม AC Pedrollo_๑๙๐๒๒๕_0002.jpg
  Model No.: DD4SR8m/13-PD 3.0 Hp 1 Phase ปั๊มซับเมอร์ส 3.0 แรง 1 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 3.0 แรง 1 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 2.2 KW Electric Source : 220V ใบพัด : 1...

 • 6.4.3 ปั๊มบาดาล-3.0-แรง1เฟส(4SR12m-9)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR12m/9-PD 3.0 Hp 1 Phase ปั๊มซับเมอร์ส 3.0 แรง 1 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 3.0 แรง 1 เฟส ท่อน้ำออก : 2 นิ้ว Output : 2.2 KW Electric Source : 220V ใบพัด : 9...

 • 6.4.4ปั๊มบาดาล-3.0-แรง(4SR4m-26)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR4m/26-PD 3.0 Hp 1 Phase ปั๊มซับเมอร์ส 3.0 แรง 1 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 3.0 แรง 1 เฟส ท่อน้ำออก : 1.25 นิ้ว Output : 2.2 KW Electric Source : 220V ใบพัด ...

 • 6.4.5ปั๊มบาดาล-3.0-แรง1เฟส(4SR2m-39)-Pedrollo.jpg
  Model No.: DD4SR2m/39-PD3.0 Hp 1 Phase ปั๊มซับเมอร์ส 3.0 แรง 1 เฟส Specification: ปั๊มซับเมอร์ส : 3.0 แรง 1 เฟส ท่อน้ำออก : 1.25 นิ้ว Output : 2.2 KW Electric Source : 220V ใบพัด :...
Visitors: 308,898