หน้าแรก

เรามารู้จักControlปั้มน้ำ A Series กัน!
A Series  Control ปั้มน้ำแบรนด์คนไทย ผลิตโดยคนไทย 

 คุณสมบัติ       
     
       -มีแหล่งจ่าย 2 แหล่ง

           1. ไฟจากโซล่าเซลล์   2. ไฟจากการไฟฟ้า (เป็นระบบHybrid)

       -In put   Pv 80V-450V

                    Ac 190V-240V

       -Out put   220Vac 50Hz

       -Hybrid   @ Pv 300Vdc

       -มีระบบโพรเทคในกรณี แรงดันเกินหรือกระแสเกิน

       -ใช้งานได้ทั้ง 1Ph และ 3Ph

       -ใช้งานได้ทั้งปั้มซัมเมอร์,ปั้มหอยโข่ง และ มอเตอร์ได้ถึง 3แรง

       -มีระบบDry run

       -มีระบบกันฟ้าผ่า  (มีSurge DC/AC)

       -ระบายความร้อนด้วยHeatsink

       -มีไฟแสดงสถานะหน้าตู้

       -มีCombiner Box ในตัว


การใช้ A Series กับ มอเตอร์

        -การต่อแบบ2สาย (R,S)

              สามารถต่อได้เลยโดยไม่ต้องถอดCapacitor สามารถใช้ได้ถึงมอเตอร์1-2แรง

        -การต่อแบบ3สาย (R,C,S)

              การแบบนี้ต้องถอดCapacitorของมอเตอร์ก่อนสามารถใช้ได้ถึงมอเตอร์1-3แรง

        -การต่อ 3PH 220V 3 สาย (U,V,W)

                          สามารถต่อใช้งานได้เลยสามารถใช้ได้ถึงมอเตอร์1-3แรง คุณสมบัติของ Auto Transfer Solar DD 
มี 2 รุ่น คือ รุ่นที่ไม่มีหน้าจอ กับ รุ่นที่มีหน้าจอแสดงสถานะและตั้งค่า 
สวิตซ์ที่ใช้เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
จะทำงานเมื่อไฟจากการไฟฟ้าดับ จะสับสวิตซ์ไปยังแหล่งจ่ายสำรองซึ่งอาจจะเป็นไฟจากแผงโซล่าห์ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานยังสามารถมีไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ 
สำหรับงานบางประเภทนั้นมีความสำคัญ ไม่สามารถจะเกิดไฟดับ หรือไฟตกได้ เช่น งานทางด้าน Network สื่อสารต่างๆ , งานทางด้านการบิน  อุปกรณ์ นี้จะเป็นตัวลดความเสี่ยงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า เสมือนว่ามีตัว back up ไฟอีกชั้นหนึ่ง
 

 บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

        จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22  มกราคม  2559 เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเกี่ยวกับโซล่าเซลล์

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ทั้งปลีกและส่ง  นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทยังมีนโยบายเปิดจัดการอบรมให้กับ

ผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ โดยทางบริษัท จะเปิดการอบรมเป็นคอร์สสั้นๆ มีค่าใช้จ่ายการอบรม
เป็นการเจาะลึกเข้าไปในแต่ละเรื่องโดยตรง  เป้าหมายของการอบรมเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม
สามารถนำไปใช้ได้จริง  และนำไปต่อยอดเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจได้  ส่วนในพื้นที่ด้านหลังของบริษัท
เราได้จัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้โซล่าเซลล์บ้านแดดดีอ่างทอง  เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
เข้ามาศึกษาดูงานหาความรู้  โดยแหล่งการเรียนรู้แห่งนี้จะผสานเอาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาร่วมด้วย   เช่น การปลูกแปลงผัก  มีพืชสมุนไพร มีบ่อเลี้ยงปลา
จัดทำเป็นออร์แกนิก 100 %  เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่า ทั้งหมดนี้สามารถใช้ร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ได้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นพลังที่สะอาดอีกด้วย 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
     

Visitors: 58,358