google8a7b5666979f16f7.html

หน้าแรก

เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์
การออกแบบตู้คอนโทรลปั้มน้ําโซล่าเซลล์พร้อมลงมือประกอบจจริง
ระหว่าง วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ บ้านแดดดีอ่างทอง 

โปรโมชั่นพิเศษ  ช่วงแนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด จาก บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
Battery Deep Cycle GEL.
12 V 200 Ah/10 Hr.
ราคาเพียง  11,500 บาท เท่านั้น !!!
กว้าง 25 ซม ยาว 52.2 ซม  สูง 24.4 ซม
น้ำหนัก 59 Kg
บริการจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

นวัตกรรมใหม่ของคอนโทรลปั๊มน้ำ
ปั๊มน้ำ รุ่น A-Series ที่มีความเป็นที่สุดในทุกด้านที่ผู้บริโภคต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวนน้อยแต่ให้กำลังไฟสูงสุด ให้ปริมาณน้ำสูงสุด ใช้งานได้กับปั๊มซับเมอร์ส ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์ขนาด 0.5 แรง ถึง 3.0 แรง 1 เฟส และ 3 เฟส มีระบบเช็คน้ำแห้งเพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้ มีไฟแสดงสถานะการทำงานของกล่อง เป็นตู้กันน้ำ และประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดเมื่อเทียบรุ่นต่อรุ่นคุณสมบัติของ Auto Transfer Solar DD 
มี 2 รุ่น คือ รุ่นที่ไม่มีหน้าจอ กับ รุ่นที่มีหน้าจอแสดงสถานะและตั้งค่า 
สวิตซ์ที่ใช้เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
จะทำงานเมื่อไฟจากการไฟฟ้าดับ จะสับสวิตซ์ไปยังแหล่งจ่ายสำรองซึ่งอาจจะเป็นไฟจากแผงโซล่าห์ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานยังสามารถมีไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ 
สำหรับงานบางประเภทนั้นมีความสำคัญ ไม่สามารถจะเกิดไฟดับ หรือไฟตกได้ เช่น งานทางด้าน Network สื่อสารต่างๆ , งานทางด้านการบิน  อุปกรณ์ นี้จะเป็นตัวลดความเสี่ยงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า เสมือนว่ามีตัว back up ไฟอีกชั้นหนึ่ง
 

 บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

        จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22  มกราคม  2559 เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเกี่ยวกับโซล่าเซลล์

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ทั้งปลีกและส่ง  นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทยังมีนโยบายเปิดจัดการอบรมให้กับ

ผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ โดยทางบริษัท จะเปิดการอบรมเป็นคอร์สสั้นๆ มีค่าใช้จ่ายการอบรม
เป็นการเจาะลึกเข้าไปในแต่ละเรื่องโดยตรง  เป้าหมายของการอบรมเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม
สามารถนำไปใช้ได้จริง  และนำไปต่อยอดเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจได้  ส่วนในพื้นที่ด้านหลังของบริษัท
เราได้จัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้โซล่าเซลล์บ้านแดดดีอ่างทอง  เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
เข้ามาศึกษาดูงานหาความรู้  โดยแหล่งการเรียนรู้แห่งนี้จะผสานเอาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาร่วมด้วย   เช่น การปลูกแปลงผัก  มีพืชสมุนไพร มีบ่อเลี้ยงปลา
จัดทำเป็นออร์แกนิก 100 %  เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่า ทั้งหมดนี้สามารถใช้ร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ได้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นพลังที่สะอาดอีกด้วย 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
     
Visitors: 54,126