ระบบ On Grid

On-Grid System

ค่าไฟแพง...!!!!

ใช้ไฟเยอะ...!!!!

             การติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบ On-Grid ช่วยได้  การนำเอาแผงโซล่าเซลล์ต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับและนำไปต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าในบ้านเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งระบบนี้จะเป็นการเชื่อมต่อสายส่งจากการไฟฟ้า จุดเด่นของระบบนี้ คือการใช้ไฟฟ้าในการกลางวันจะถูกนำไปลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้เองในตอนกลางวันและหาก  เป็นการติดตั้งระบบไฟขนาดใหญ่ สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้โดยติดต่อการไฟฟ้าจะต้องสมัครและยื่นเอกสารพร้อมวิศวกรเซ็นต์รับรอง นอกจากประหยัดแล้วยังได้เงินจากการขายไฟด้วย  ระบบ On-Grid มีจุดเด่นอีกอย่างคือ ไม่ต้องคำนึงว่า Load ในบ้านมีมากหรือน้อย การติดตั้งจะเป็นลดค่าไฟฟ้าแค่บางส่วนเท่านั้น

         เมื่อมีจุดเด่นก็มีจุดด้อยระบบ On-Grid จะไม่สามารถใช้งานกลางคืนได้  กลางคืนจะใช้ไฟจากการไฟฟ้าและในกลางวันหากไฟจากการไฟฟ้าดับลงอินเวอร์เตอร์จะหยุดการทำงานไปด้วย และ ระบบนี้จะใช้ได้กับพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้ว การทำงานของระบบOn-Grid  ไม่ได้ซับซ้อน การดูแลรักษาหลักก็แค่การล้างแผงให้สะอาดซึ่งในส่วนนี้ทางทีมติดตั้งมักจะดูแลหลังการขายด้วยซึ่งตามแต่จะตกลงกัน ในส่วนของอินเวอร์เตอร์ การรับประกัน อายุการใช้งาน 5 - 10 ปี

 

     On grid single-phase

 

On grid thee-phase

  เมื่อทราบแล้วว่า ระบบ On Grid ลดค่าไฟได้จริง ต้องการทีมติดตั้งคุณภาพ โทร. 097 - 4141514

สอบถามเพิมเติมทางไลน์

Visitors: 253,544