โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ Gold-Series

Model No.: SOLAR PUMP CONTROLLER DD รุ่น Gold-Series

Specification :

สามารถขับปั๊ม   : 18 A

Input  :  220 - 450V  

** สามารถใช้งานได้กับ ** 

* ปั๊มซับเมอร์ส ปั๊มหอยโข่ง และ มอเตอร์ ตั้งแต่ 0.5 แรง 

ถึง 3.0 แรง 1 เฟส และ 3 เฟสได้ โดยใช้แผง 330W ตั้งแต่

6 แผง - 9 แผง จะทำให้ได้ประสิทธิภาพมากกว่า

                                                                      * มีระบบเช็คเมื่อน้ำแห้งเพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้

                                                                      * มีไฟแสดงสถานะการทำงานของกล่อง

                                                                      ** สามารถขับ **

                                                                       1 Ph 3 สาย ต่อแบบ 3 สาย ( R,C,S )

                                                                      ( ถอดคาปาซิเตอร์มอเตอร์ ) 

                                                                       3 Ph 220V 3 สาย ต่อแบบ 3 สาย ( U,V,W )

                                                                      ** วิธีการต่อใช้งาน **

                                                                      ใช้ต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ ขนาดตั้งแต่ 
                                                                      330W ตั้งแต่ 2-8 แผง (ต่อแบบอนุกรม)

                                               ราคา 22,500 บาท

 

 

Visitors: 150,990