ประวัติความเป็นมา

บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด 
จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22  มกราคม  2559 เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ทั้งปลีกและส่ง  นอกจากนี้แล้ว
ทางบริษัทยังมีนโยบายเปิดจัดการอบรมให้กับ ผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ โดยทางบริษัท จะเปิดการอบรมเป็นคอร์สสั้นๆ
มีค่าใช้จ่ายการอบรม เป็นการเจาะลึกเข้าไปในแต่ละเรื่องโดยตรง 

เป้าหมายของการอบรม
เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถนำไปใช้ได้จริง  รวมทั้งนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอด เพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจได้ 


ส่วนในพื้นที่ด้านหลังของบริษัท เราได้จัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้โซล่าเซลล์บ้านแดดดีอ่างทอง  เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ เข้ามาศึกษาดูงานหาความรู้ 


Visitors: 239,168