ประชาสัมพันธ์

แหล่งเรียนรู้โซล่าเซลล์บ้านแดดดี อ่างทอง
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์
การออกแบบตู้คอนโทรลปั๊มน้ำโซล่าเซลล์พร้อมลงมือประกอบจริง


 

‡
Visitors: 114,428