ปั๊มซับเมอร์ส DCBL มีกล่องคอนโทรล

 
Submersible  pump  DC  Brushless แบบ 3 สาย
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
  • ปั๊มซับเมอร์ส 3 สาย_๑๙๐๒๑๓_0010.jpg
  Model No.: DCBL-DD-3SC3-35-24-300 Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC : 300W 24V แรงดัน : 18 - 48V H.max : 35m Outlet : 1.25 '' อัตราการไหล : 3,000 ลิตรต่...

 • ปั๊มซับเมอร์ส-DC-Brushless-400W-48V3.jpg
  Model No.: DCBL-DD-3LSC3.0-40-48-400 Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC : 400W 48V แรงดัน : 45 - 150V H.max : 40m Outlet : 1 '' อัตราการไหล : 3,000 ลิตรต...

 • ปั๊มซับเมอร์ส-DC-Brushless-500W-48V.jpg
  ModelNo.: DCBL-DD-3PSS5.0/45-48/500T Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC : 500W 48 V แรงดัน : 30 - 90 V H.max : 45 m Outlet : 1.25 '' อัตราการไหล : 5,000 ...

 • DCBL-600W 48V.jpg
  Model No.: DCBL-DD-3SC3-80-48-600 Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC : 600W 48 V แรงดัน : 30 - 90 V H.max : 80 m Outlet : 1.25 '' อัตราการไหล : 3,000 ลิต...

 • ปั๊มคอนโทรลส้ม_๑๙๐๘๑๘_0005.jpg
  Model No.: DD-4DPC6-42-48-600 Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC : 600W 48 V แรงดัน : 30 - 96 V H.max : 42 m Outlet : 1.25 '' อัตราการไหล : 6,000 ลิตรต่อ...

 • ปั๊มซับเมอร์ส 3 สาย_๑๙๐๒๑๓_0007.jpg
  Model No.: DCBL-DD-3SC3-80-72-600 Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC : 600W 72 V แรงดัน : 50 - 150 V H.max : 80 m Outlet : 1.25 '' อัตราการไหล : 3,000 ลิ...

 • ปั๊มซับเมอร์ส 3 สาย_๑๙๐๒๑๓_0007.jpg
  Model No.: DCBL-DD-4SC6-42-72-600 Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC : 600W 72 V แรงดัน : 50 - 150 V H.max : 42 m Outlet : 1.25 '' อัตราการไหล : 6,000 ลิ...

 • ปั๊มซับเมอร์ส 3 สาย_๑๙๐๒๑๓_0006.jpg
  Model No.: DCBL-DD-4SC6-56-48-750 Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC : 750W 48 V แรงดัน : 30 - 96 V H.max : 56 m Outlet : 1.25 '' อัตราการไหล : 6,000 ลิต...

 • ปั๊มคอนโทรลส้ม_๑๙๐๘๑๘_0004.jpg
  Model No.: DD-4DPC6-56-72-750 Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC : 750W 72 V แรงดัน : 50 - 150 V H.max : 56 m Outlet : 1.25 '' อัตราการไหล : 6,000 ลิตรต่...

 • ปั๊มซับเมอร์ส-DC-Brushless-750W-96V-ท่อออก-2-นิ้ว.jpg
  Model No.: DCBL-4LSC9.0/45-96/750 Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC : 750W 96 V แรงดัน : 50 - 150 V H.max : 45 m Outlet : 2'' อัตราการไหล : 9,000 ลิตรต่...

 • ปั๊มซับเมอร์ส-DC-Brushless-750W-96V-AC-DC.jpg
  ModelNo.: DCBL-DD-4LSC9.0/45-96/750-H Submersible pump AC/DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส AC/DC : 750W 96V แรงดัน : 50 - 150 V H.max : 45 m Outlet : 2 '' อัตราการไหล : 9,...

 • ปั๊มซับเมอร์ส 3 สาย_๑๙๐๒๑๓_0003.jpg
  Model No.: DCBL-DD-4SC6-84-110-1100 Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC : 1100W 110 V แรงดัน : 60 - 180 V H.max : 84 m Outlet : 1.25 '' อัตราการไหล : 6,00...

 • ปั๊มซับเมอร์ส-DC-Brushless-1100W-72V-ท่อออก-2-นิ้ว.jpg
  Model No.: DCBL-4LSC14.0/40-72/1100 Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC : 1100W 72V แรงดัน : 50 - 150V H.max : 40 m Outlet : 2'' อัตราการไหล : 14,000 ลิตร...

 • ปั๊มซับเมอร์ส 3 สาย_๑๙๐๒๑๓_0002.jpg
  Model No.: DCBL-DD-4SC6-112-110-1300 Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC : 1300W 110 V แรงดัน : 60 - 180 V H.max : 112 mOutlet : 1.25 '' อัตราการไหล : 6,0...

 • ปั๊มซับเมอร์ส 3 สาย_๑๙๐๒๑๓_0001.jpg
  Model No.: DCBL-DD-4SSC9-59-110-1500 Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC : 1500W 110 V แรงดัน : 60 - 180V H.max : 59 m Outlet : 2 '' อัตราการไหล : 9,000 ล...

 • ปั๊มซับเมอร์ส-DC-Brushless-1500W-96V.jpg
  Model No.: DCBL-DD-4LSC14.5/65-96/1500 Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC : 1500W 96 V แรงดัน : 96V H.max : 65 m Outlet : 2 '' ...

 • ปั๊มซับเมอร์ส-DC-Brushless-1500W-AC220-DC300V.jpg
  Model No.: DCBL-DD-4SC13-60-220/300-1500-A/D Submersible pump DC Brushless Specification: ปั๊มซับเมอร์ส DC :1500W AC220/DC300V แรงดัน :AC220/DC300V H.max : 60 m Outlet : 2 '' อัตรา...
Visitors: 125,194