โคมไฟถนน(ยาว) NKR-08

Model  No.:  NKR-08
SOLAR    LIGHTING
Specification:
โคมไฟ : โคมไฟถนน   ยาว   120  cm
               :      กันน้ำระดับ   IP65 
แผงโซล่าเซลล์ : โพลี   50  วัตต์    17VDC/2.75A
แบตเตอรี่ : แบบแห้ง 12VDC / 45A
อุปกรณ์ส่องสว่าง : สีขาว   6000-6500
             : หลอดไฟ ขนาด 5mm
             : หลอดไฟ 480 ดวง
             : อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง
             : สำรองไฟ เฉลี่ย 36 ชั่วโมง
           : ระยะการมองเห็น 20LUX  ความสูง  6 เมตร
โคมไฟถนน(ยาว)
 
ราคา   :  18,000  บาท


Visitors: 196,080