ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ NKR-01

Model  No.:  NKR-01
SOLAR    LIGHTING
Specification:
เลนส์   :   แบบใส   ชนิด   โพลีคาร์บอเนต
โคมไฟ   :   สีดำ   ชนิด   โพลีคาร์บอเนต   ขนาด   3000   mm      
แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 5/10  วัตต์ 17VDC/0.36A
แบตเตอรี่ : แบบแห้ง 12VDC / 12A
อุปกรณ์ส่องสว่าง : สี เหลือง/แดง
             : หลอดไฟ ขนาด 5mm
             : หลอดไฟ 170 ดวง
             : อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง
             : สำรองไฟ เฉลี่ย 72 ชั่วโมง
               : ระยะการมองเห็น   1 - 1,000     เมตร  

                                                                ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
 
ราคา   :   7,500   บาท
 
 
 
Visitors: 196,093