ป้ายไฟกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์ NKR-02

Model  No.:  NKR-02
SOLAR    LIGHTING
 Specification:
โคมไฟ : สีดำ แบบกล่องเหล็ก   50/60/70cm
ป้าย   :   30/60CM
        : รูปคนจูงเด็ก   60/59cm
แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 10  วัตต์ 17VDC/0.36A
แบตเตอรี่ : แบบแห้ง 12VDC / 12A
อุปกรณ์ส่องสว่าง : สี เหลือง/แดง
             : หลอดไฟ ขนาด 5mm
             : หลอดไฟ 144 ดวง
               : อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง
               : สำรองไฟ เฉลี่ย 72 ชั่วโมง
               : ระยะการมองเห็น   500  เมตร  

                                                    ป้ายไฟกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์
 
ราคา   :   12,000   บาท
 
 
Visitors: 196,097