ป้ายเชปร่อนไฟกระพริบ NKR-03

Model  No.:  NKR-03
SOLAR    LIGHTING
 Specification:
โคมไฟ : สีดำ แบบกล่องเหล็ก   60/75cm
ป้าย   :   เชปร่อนก้างปลา
          : Diamonds Sticker สีเหลือง
แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 10  วัตต์ 17VDC/0.36A
แบตเตอรี่ : แบบแห้ง 12VDC / 12A
อุปกรณ์ส่องสว่าง : สี เหลือง/แดง
             : หลอดไฟ ขนาด 5mm
             : หลอดไฟ 120 ดวง
               : อายุการใช้งาน  48  ชั่วโมง
               : สำรองไฟ เฉลี่ย 72 ชั่วโมง
               : ระยะการมองเห็น   500    เมตร  

                                                          ป้ายเชปร่อนไฟกระพริบ
 
ราคา   :  13,000   บาท
 
 
Visitors: 199,005