ป้ายเขตทางข้ามถนน NKR-04

Model  No.:  NKR-04
SOLAR    LIGHTING
 Specification:
โคมไฟ : สีดำ แบบกล่องเหล็ก   50/55/4   cm
ป้าย   :    เขตทางข้ามถนน   30/60  cm.
           :   แบบรูปคนข้ามถนน   60/59   cm. 
แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 5  วัตต์ 17(V)  300
แบตเตอรี่ : แบบแห้ง 12  (V)   9  (Ah)
อุปกรณ์ส่องสว่าง : สี เหลือง/แดง
             : หลอดไฟ ขนาด 5mm
             : หลอดไฟ 120 ดวง
               : อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง
               : สำรองไฟ เฉลี่ย 72 ชั่วโมง
               : ระยะการมองเห็น   300  เมตร  
                                                          ป้ายเขตทางข้ามถนน
 
ราคา   :  12,000  บาท

 
 
Visitors: 199,002