ป้ายไฟกระพริบหยุดตรวด NKR - 13

Model  No.:  NKR - 13
SOLAR  LIGHTING
Specification :
แผ่นป้าย     :  หยุดตรวดวงกลม  45cm.
โครงสร้าง  :  เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม  2  นิ้ว
  สูง  150  cm.
ล้อเลื่อน   :  4  ล้อ  4  นิ้ว
ไฟนีออน  :  360W    2หลอด
ไฟหมุนสีแดง   :  10W    5  นิ้ว
ป้ายหน่วยงาน  :  ชื่อหน่วยงานสติ๊กเกอร์สีดำ
          15x70  cm.   2  แผ่น
1  ระบบ  :  AC  220V  สายไฟ  15   เมตร
2  ระบบ  :  AC  220V    DC  12V
ป้ายไฟกระพริบหยุดตรวด
ราคา     :    9,500  บาท


Visitors: 199,005