ป้ายเตือนระวังรถไฟ NKR-05

Model  No.:  NKR-05
SOLAR    LIGHTING
 Specification:
โคมไฟ : สีดำ แบบกล่องเหล็ก 90/120/7.5cm
ป้าย   :   ระวังรถไฟ
         : Diamonds Sticker สีเหลือง,สีขาว
แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 10  วัตต์ 17VDC/8.36A
แบตเตอรี่ : แบบแห้ง 12VDC / 12A
อุปกรณ์ส่องสว่าง :         สี   แดง
             : หลอดไฟ ขนาด 5mm
             : หลอดไฟ 200 ดวง
               : อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง
               : สำรองไฟ เฉลี่ย 72 ชั่วโมง
               : ระยะการมองเห็น   500   เมตร  

                                                    ป้ายเตือนระวังรถไฟ
 
ราคา   :    15,000   บาท
 
 
Visitors: 196,084