ป้ายเตือนระวังรถเข้า-ออก NKR-11

Model  No.:  NKR-11
SOLAR   LIGHTING
Specification:
โคมไฟ : สีดำ  แบบกล่องเหล็ก  60 x 60  cm.
ป้าย :  ระวังรถเข้า-ออก
:  Sticker  สำดำ,สีเหลือง
แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 50  วัตต์ 18VDC/0.36A
แบตเตอรี่ : แบบแห้ง 12VDC / 12A
อุปกรณ์ส่องสว่าง : สี  เหลือง
             : หลอดไฟ ขนาด 5mm
             : หลอดไฟ 160 ดวง
             : อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง
             : สำรองไฟ เฉลี่ย 72 ชั่วโมง
           : ระยะการมองเห็น  500  เมตร  
ป้ายเตือนระวังรถเข้า-ออก
ราคา   :   10,000   บาท


Visitors: 158,789