ป้ายไฟเตือนท้ายรถ NKR-07

Model  No.:  NKR-07
SOLAR    LIGHTING
Specification:
โคมไฟ : สีดำ แบบกล่องเหล็ก  110 * 55cm
ป้าย  :  ลูกศรชี้  ซ้าย  ขวา 
         :  Diamonds  Sticker  สีเหลือง
แบตเตอรี่ :  น้ำ/แห้ง  120DC/24VDC
อุปกรณ์ส่องสว่าง : สี เหลือง
             : หลอดไฟ ขนาด 5mm
             : หลอดไฟ 570 ดวง
             : อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง
               : สำรองไฟ เฉลี่ย 72 ชั่วโมง
               : ระยะการมองเห็น  1000   เมตร  

                                                          ป้ายไฟเตือนท้ายรถ
 
ราคา   :    12,000   บาท
 
 
Visitors: 199,002