ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ คู่ NKR-08

Model  No.:  NKR-08
SOLAR  LIGHTING
 Specification:
เลนส์   :  แบบใส   ชนิด  โพลีคาร์บอเนต
โคมไฟ  :  สีดำ  ชนิด  โพลีคาร์บอเนต  ขนาด  300  mm
แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 5  วัตต์ 17VDC/0.36A
แบตเตอรี่ : แบบแห้ง 12VDC / 12A
อุปกรณ์ส่องสว่าง : สี เหลือง/แดง
             : หลอดไฟ ขนาด 5mm
             : หลอดไฟ 170 ดวง
             : อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง
               : สำรองไฟ เฉลี่ย 72 ชั่วโมง
               : ระยะการมองเห็น  1 - 1000  เมตร  
 
                                                          ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์   คู่
 
ราคา   :    18,000   บาท
 
 
Visitors: 196,073