ปั๊มซับเมอร์ส taifu

Deep Well submresible pump taifu

4TSC4.0-57-48/500W             ราคา 32,900   บาท
4TSC4-96-110/1000W            ราคา  37,900  บาท
4TSC12.5-44-110/1000W       ราคา  39,900  บาท
4TSC8-95-150/1500W            ราคา  42,900  บาท
4TSC13-75-150/1500W          ราคา  42,900  บาท
5TSC41-28-220/2200W          ราคา  48,500  บาท

 


 • ปั๊มน้ำซับเมอสดีซี 2_1.jpg
  Model No.:4TSC4.0-57-48/500WDeep Well submresible pumpSpecification: โวลต์ : 48V กำลังไฟ : 500W ปริมาณน้ำ : 4,000 ลิตร/ชม. ดูดน้ำลึกสูงสุด : 57 เมตร ขนาดท่อทางออก : 1.25 นิ้ว เส้นผ...

 • ปั๊มน้ำซับเมอสดีซี 2_2.jpg
  Model No.:4TSC12.5-44-110/1000WDeep Well submresible pumpSpecification: โวลต์ : 110V กำลังไฟ : 1000W ปริมาณน้ำ : 12,500 ลิตร/ชม. ดูดน้ำลึกสูงสุด : 44 เมตร ขนาดท่อทางออก : 2 นิ้ว เส...

 • ปั๊มน้ำซับเมอสดีซี 2_3.jpg
  Model No.:4TSC4-96-110/1000WDeep Well submresible pumpSpecification: โวลต์ : 110V กำลังไฟ : 1000W ปริมาณน้ำ : 4,000 ลิตร/ชม. ดูดน้ำลึกสูงสุด : 96 เมตร ขนาดท่อทางออก : 1.25 นิ้ว เส้...

 • ปั๊มน้ำซับเมอสดีซี 2_4.jpg
  Model No.:4TSC13-75-150/1500WDeep Well submresible pumpSpecification: โวลต์ : 150V กำลังไฟ : 1500W ปริมาณน้ำ : 13,000 ลิตร/ชม. ดูดน้ำลึกสูงสุด : 75 เมตร ขนาดท่อทางออก : 2 นิ้ว เส้น...

 • ปั๊มน้ำซับเมอสดีซี 2_5.jpg
  Model No.:4TSC8-95-150/1500W Deep Well submresible pump Specification: โวลต์ : 150V กำลังไฟ : 1500W ปริมาณน้ำ : 8,000 ลิตร/ชม. ดูดน้ำลึกสูงสุด : 95 เมตร ขนาดท่...

 • ปั๊มน้ำซับเมอสดีซี 2_6.jpg
  Model No.:5TSC41-28-220/2200W Deep Well submresible pump Specification: โวลต์ : 220V กำลังไฟ : 2,200W ปริมาณน้ำ : 41,000 ลิตร/ชม. ดูดน้ำลึกสูงสุด : 28 เมตร ขนา...
Visitors: 150,990