โคมไฟ (SOLAR LIGHTING)

 
SOLAR    LIGHTING
 
 
 
 

 • Catalogs of Daddee_10.jpg
  Model No.: NKR-01 SOLAR LIGHTING Specification: เลนส์ : แบบใส ชนิด โพลีคาร์บอเนต โคมไฟ : สีดำ ชนิด โพลีคาร์บอเนต ขนาด 3000 mm แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 5/10 วัตต์ 17VDC/0...

 • Catalogs of Daddee_9.jpg
  Model No.: NKR-02 SOLAR LIGHTING Specification: โคมไฟ : สีดำ แบบกล่องเหล็ก 50/60/70cm ป้าย : 30/60CM : รูปคนจูงเด็ก 60/59cm แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 10 วัตต์ 17VDC/0.36A แบตเต...

 • Catalogs of Daddee_8.jpg
  Model No.: NKR-03 SOLAR LIGHTING Specification: โคมไฟ : สีดำ แบบกล่องเหล็ก 60/75cm ป้าย : เชปร่อนก้างปลา : Diamonds Sticker สีเหลือง แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 10 วัตต์ 17VDC/0....

 • Catalogs of Daddee_7.jpg
  Model No.: NKR-04 SOLAR LIGHTING Specification: โคมไฟ : สีดำ แบบกล่องเหล็ก 50/55/4 cm ป้าย : เขตทางข้ามถนน 30/60 cm. : แบบรูปคนข้ามถนน 60/59 cm. แผงโซล่าเซลล์ : โพลี ...

 • Catalogs of Daddee_6.jpg
  Model No.: NKR-05 SOLAR LIGHTING Specification: โคมไฟ : สีดำ แบบกล่องเหล็ก 90/120/7.5cm ป้าย : ระวังรถไฟ : Diamonds Sticker สีเหลือง,สีขาว แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 10 วัตต์ 17VD...

 • Catalogs of Daddee_5.jpg
  Model No.: NKR-06 SOLAR LIGHTING Specification: โคมไฟ : สีดำ แบบกล่องเหล็ก 90/120/7.5cm ป้าย : ลดความเร็ว 30 : Diamonds Sticker สีขาว,เขียว แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 10 วัตต์ 17VDC...

 • Catalogs of Daddee_4.jpg
  Model No.: NKR-07 SOLAR LIGHTING Specification: โคมไฟ : สีดำ แบบกล่องเหล็ก 110 * 55cm ป้าย : ลูกศรชี้ ซ้าย ขวา : Diamonds Sticker สีเหลือง แบตเตอรี่ : น้ำ/แห้ง 120DC/24VDC อุป...

 • Catalogs of Daddee_46.jpg
  Model No.: NKR-08 SOLAR LIGHTING Specification: โคมไฟ : โคมไฟถนน ยาว 120 cm : กันน้ำระดับ IP65 แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 50 วัตต์ 17VDC/2.75A แบตเตอรี่ : แบบแห้ง 12VDC / ...

 • Catalogs of Daddee_3.jpg
  Model No.: NKR-08 SOLAR LIGHTING Specification: เลนส์ : แบบใส ชนิด โพลีคาร์บอเนต โคมไฟ : สีดำ ชนิด โพลีคาร์บอเนต ขนาด 300 mm แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 5 วัตต์ 17VDC/0.36A แบตเตอรี่ : ...

 • Catalogs of Daddee_47.jpg
  Model No.: NKR-09 SOLAR LIGHTING Specification: โคมไฟ : โคมไฟถนนทรงเหลี่ยม : กันน้ำระดับ IP65 แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 50 วัตต์ 17VDC/2.75A แบตเตอรี่ : แบบแห้ง 12VDC / 54A อุป...

 • Catalogs of Daddee_2.jpg
  Model No.: NKR-09 SOLAR LIGHTING Specification: โคมไฟ : สีดำ แบบกล่องเหล็ก 90/120/7.5cm : กันน้ำระดับ IP65 แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 50 วัตต์ 17VDC/2.75A แบตเตอรี่ : แบบแห้ง 12VDC / ...

 • Catalogs of Daddee_1.jpg
  Model No.: NKR-10 SOLAR LIGHTING Specification: โคมไฟ : โคมไฟถนนทรงเหลี่ยม : กันน้ำระดับ IP65 แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 50 วัตต์ 17VDC/45A แบตเตอรี่ : แบบแห้ง 12VDC / 45A อุปกรณ์ส...

 • NKR-11.jpg
  Model No.: NKR-11 SOLAR LIGHTING Specification: โคมไฟ : สีดำ แบบกล่องเหล็ก 60 x 60 cm. ป้าย : ระวังรถเข้า-ออก : Sticker สำดำ,สีเหลือง แผงโซล่าเซลล์ : โพลี 50 วัตต์ 18VDC/0.36A แบต...

 • NKR - 13.jpg
  Model No.: NKR - 13 SOLAR LIGHTING Specification : แผ่นป้าย : หยุดตรวดวงกลม 45cm. โครงสร้าง : เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 2 นิ้ว สูง 150 cm. ล้อเลื่อน : 4 ล้อ 4 นิ้ว ไฟนีออน : 360W 2...
Visitors: 196,062